Spisová služba v praxi veřejnoprávních a soukromoprávních původců

Seminář je určen pro pracovníky veřejné  a soukromé sféry, kteří v rámci své pracovní náplně se věnují výkonu spisové služby. Obsahově je seminář zaměřen na objasnění problematiky výkonu předarchivní péče, výkonu spisové služby v listinné a elektronické podobě a péče o archiválie dle požadavků kladených aktuální archivní legislativou. Seminář je programově uspořádán na komentovaný výklad platné legislativy v oblasti výkonu spisové a archivní služby – zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů  a  vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Přednášející: Mgr. Galina Rucká,  ředitelka Státního okresního archivu Hodonín

Program semináře:

  • Vedení spisové služby v listinné i elektronické podobě u veřejnoprávních a soukromoprávních původců – aktuality a problematické otázky.
  • Datové schránky, konverze dokumentů – otázka originálu.
  • Plné využívání elektronických systémů spisové služby (eSSL) jako základ elektronických skartací dokumentů – Národní standard pro elektronické systémy spisové služby a realita.
  • Ukládání digitálních i analogových dokumentů v rámci eSSL
  • Elektronická skartace – základní postup
  • Skartační řízení u analogových dokumentů
  • Tvorba spisových řádů.
  • Prostor pro dotazy a diskuze.

Datum konání:    7. listopadu 2019

Místo konání:         Přednáškový sál v HOTELU PANON v Hodoníně                                                 

                                  Koupelní 4, Hodonín   

         Prezentace od 8:30 hodin  Zahájení semináře:  v 9:00 hodin,  ukončení asi  13:00 hodin.   

Informace o semináři:  Seminář zajišťuje Petr Lekeš vzdělávací agentura s.r.o. 

Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/PV-299/2015. Akreditovaná instituce MV ČR, číslo: AK/I-57/2011  Kontakt: Mobil: 776 574 359,  IČO: 292 88 533,  nejsme plátci DPH.

  Účastnický poplatek  ve výši 1400,- Kč(v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu, káva, minerálka , písemný materiál ),uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu:   43 – 95 85 41 02 67/ 0100

Variabilní symbol 6619,  poplatek uhraďte do 6.11. 2019 nebo hotově v den konání u prezence.

       ……………………………………………………………………………………………………

Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o účasti obdrží  účastníci semináře v den jeho konání, s údaji uvedenými na této přihlášce. Proto uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.