Legislativa chemických látek v praxi – nové právní předpisy, souvislosti

Seminář je určen pro všechny pracovníky v oblasti životního prostředí, právnické i fyzické osoby podnikající v této oblasti, pro pracovníky orgánů státní správy a samosprávy, ekology, bezpečnostní techniky. …

Přednášející: Mgr. Tomáš Ondrůšek

soudní znalec v oblasti chemie a ochrany životního prostředí

Program:

1/ Současný stav legislativy CHL (nařízení ES č. 1907/2006 EACH, nařízení ES č. 1272/2008 CLP, národní předpisy v oblasti nakládání s CHL, zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách, zákon

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, prováděcí předpisy).

2/ Povinnosti následných uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů CHL

  • Odborná způsobilost pro nakládání s CHL
  • Bezpečnostní listy CHL a expoziční scénáře
  • Bezpečnost práce při nakládání s CHL, skladování CHL
  • Školení zaměstnanců v oblasti používání CHL
  • Povinnosti výrobců, dovozců a distributorů CHL, komunikace v rámci dodavatelského řetězce
  • Plnění evidenčních a ohlašovacích povinností v oblasti nakládání s CHL

3/ Souvislosti mezi legislativou CHL a dalšími právními předpisy (zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a další).

4/ Dotazy, diskuze, závěr

Datum konání: 25. dubna 2019

Místo konání: Přednáškový sál v HOTELU CLARION CONGRESS OLOMOUC

Jeremenkova 36, OLOMOUC.

(Clarion Congress hotel Olomouc ( dříve hotel SIGMA) se nachází naproti Hlavního vlakového nádraží Olomouc,do budovy projít vchodem na levé stravě, přednáškový sál je v 1. patře)

Prezentace od 8.30 hodin Zahájení semináře: v 9.00 hodin, ukončení asi 13.00 hodin.

Informace o semináři: Seminář zajišťuje Miroslav Lekeš s.r.o.

Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem AK/VE-231/2014. Akreditovaná instituce MV ČR, přidělené číslo: AK/I-43/2014, IČO 255 70 137, nejsme plátci DPH. Mobil: 776 574 359. Účastnický poplatek ve výši 1500,- Kč (v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu, káva, minerálka) , uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu: 55 73 06 02 57/ 0100 Variabilní symbol 3719, poplatek uhraďte do 24.4. 2019, nebo hotově v den konání u prezence.

Tato akreditovaná vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.