SPISOVÁ SLUŽBA A ARCHIVNICTVÍ V ROCE 2019

Seminář je určen veřejnoprávním i soukromoprávním původcům dokumentů jako jsou územní samosprávné celky a jimi založené a zřízené organizační složky nebo právnické osoby, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní podniky, školy, zdravotnická zařízení, obchodní společnosti a družstva s výjimkou bytových družstev zapsaní v obch. rejstříku, náboženské a odborové organizace a další.

Lektor: PhDr. Simona Binarováodborný poradce pro oblast spisové služby, skartačního řízení a péče o archiválie

Program semináře :1). Smysl a cíl semináře, seznámení s jeho strukturou.

2). Legislativa : novely arch. zákona – zákon č. 56/2014 Sb. a další, prováděcí předpisy + další související právní předpisy – seznámení se zněním (zákon o účetnictví, o osobních údajích, zákoník práce, zákon o elektr. úkonech a autorizované konverzi dokumentů, eIDAS, zákon o službách vytvářejících důvěru pro el. transakce, GDPR + dopad na využívání a manipulaci s písemnostmi, ochrana osob. Údajů )

3).Předarchivní péče a archivní dohled – diferenciace, kritéria rozdělení, spolupráce s příslušnými státními archivy, rozdělení původců na skupiny s různými povinnostmi – viz § 3 archivního zákona.

Hlavní bloky :

4). Spisová služba – organizace práce s dokumenty v praxi – jednotlivé operace spisové služby v souladu s vyhláškou č. 283/2014 Sb., která mění vyhlášku č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby ( pro určené původce) – rozbor a dopad na různé typy subjektů, tvorba spisových řádů a plánů (povinnost dle vyhlášky), Národní standard– novela z r. 2017, návaznost na datové schránky, typy konverzí dokumentů, zásady GDPR při práci s dokumenty obsahujícími osobní údaje.

5). Skartační řízení a výběr archiválií mimo skartační řízení – postup v souladu s legislativou ,možnosti řešení – rozbor a dopad na různé typy subjektů (změny v posledních novelách archivního zákona a vyhlášky), skartace dokumentů evidovaných v elektronických systémech.

6). Akreditace soukromých a specializovaných archivů – v souladu s archivním zákonem, povinnosti žadatelů o akreditaci, materiálně-technické a bezpečnostní vybavení prostor archivů a spisoven.

7). Systém archivní sítě v současné době – povinnosti a úkoly SOA ve vztahu k veřejnoprávním a soukromoprávním původcům, komerčním spisovnám.

8). Kontroly prováděné státními archivy v oblasti dodržování ustanovení zákona o archivnictví – možnosti přestupků a sankce ( změny v zatím poslední novele archivního zákona).

9). Další informace související s péčí o písemné dokumenty:

– povinnosti původců dokumentů ve vztahu ke spisovnám a archivům likvidovaných subjektů.

– povinnosti komerčních spisoven

10). Přílohy č. 1 a 2 zákona č. 56/2014 Sb. – rozbor, výklad.

Diskuse, zodpovězení dotazů a připomínek

Datum konání: 30. května 2019

Místo konání: Přednáškový sál v Imperial Hotelu Ostrava, Tyršova 6, Ostrava

Imperial Hotel Ostrava má výhodnou polohu přímo v centru města – na začátku pěší zóny v bezprostřední blízkosti hlavního Masarykova náměstí. Hotel je snadno dostupný autem a blízká Nádražní ulice umožňuje pohodlné spojení městskou hromadnou dopravou.Ostravské Hlavní vlakové nádraží je vzdáleno 2,5 km. Nastupte do kterékoli tramvaje a vystupte na zastávce Elektra (6. zastávka). Hotel Imperial je vzdálen asi 1 minutu chůze.Ústřední autobusové nádraží je vzdáleno 1 km. Použijte tramvaj č. 2, 4, 8 nebo 12 ze zastávky Náměstí Republiky, směrem do centra Ostravy. Vystupte na zastávce Elektra (2. zastávka), hotel Imperial je vzdálen asi 1 minutu chůze.Parking u hotelu v rámci kongresové akce 100 Kč / 1 auto/ nebydlící host. Místa nejsou garantována.V okruhu 2 minut od hotelu je 5 parkovišť, placená dle svých ceníků.

Prezentace od 8.30 hodin Zahájení semináře: v 9.00 hodin, ukončení asi 13.00 hodin.

Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš vzdělávací agentura s.r.o.

Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem AK/PV-299/2015. Akreditovaná instituce MV ČR, číslo: AK/I-57/2011 Kontakt: Mobil: 776 574 359, IČO: 292 88 533, nejsme plátci DPH. Účastnický poplatek ve výši 1500,- Kč(v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu, káva, minerálka , písemný materiál ),uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu: 43 – 95 85 41 02 67/ 0100 Variabilní symbol 4619 Poplatek uhraďte do 30.5. 2019 nebo hotově v den konání u prezence.

Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o účasti obdrží účastníci semináře v den jeho konání, s údaji uvedenými na této přihlášce. Proto uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.