Zákoník práce v roce 2019/2020

Seminář je určen všem pracovníkům na úseku personálního oddělení, podnikovým právníkům, mzdovým účetním, vedoucím zaměstnancům podniků, firem, škol, příspěvkovým a rozpočtovým organizací…

Lektor:  JUDr. Dagmar  Berková – Vedoucí právního odboru Oblastního     

                                             inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj

Program semináře:

  • Vznik změny a zánik pracovního poměru ve světle judikatury
  • Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti
  • Postup před vznikem pracovního poměru
  • Mzda a odměna za práci
  • E- neschopenka a její pracovněprávní dopad, náhrada mzdy, oznámení nástupu zaměstnance na neschopenku,  akceptace zaměstnavatelem – jaké provést úpravy ve vnitřních předpisech
  • Překážky v práci
  • Dovolená v současném ZP a připravovaná změna
  • Ochrana osobních práv zaměstnance, oprávněnost využívání kamerových systémů a jiných forem „dohledu“ nad zaměstnanci – judikatura
  • Nejnovější judikatura v oblasti upravované pracovněprávními předpisy – zajímavé rozsudky Nejvyššího soudu
  • Účastníkům budou poskytnuty podkladové materiály seznamující s uplatněním e-neschopenky a odkazy na webové stránky s odpověďmi na časté dotazy.

Datum konání:     19. listopadu 2019              

Místo konání:       Přednáškový sál  INTERHOTELU MOSKVA ve Zlíně,

                                    nám. Práce  2512  ZLÍN    

Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi ve 13.00 hodin.

Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš vzdělávací agentura s.r.o. Akreditovaná instituce MV ČR, číslo: AK/I-57/2011  Kontakt: Mobil: 776 574 359,  m.lekes@email.cz IČO: 292 88 533,  nejsme plátci DPH. Účastnický poplatek  ve výši 1400,- Kč(v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu, káva, minerálka  ),uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu:   43 – 95 85 41 02 67/ 0100

Variabilní symbol 6919,  poplatek uhraďte do 18.11. 2019  nebo hotově v den konání u prezence.    

      ……………………………………………………………………………………………………

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem. 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.