Co (ne)víme o spisové službě?

 Co (ne)víme o spisové službě?

Online seminář je určen pro pracovníky veřejné  a soukromé sféry, kteří v rámci své pracovní náplně se věnují výkonu spisové služby. Obsahově je seminář zaměřen na objasnění problematiky výkonu předarchivní péče, výkonu spisové služby v listinné a elektronické podobě a péče o archiválie dle požadavků kladených aktuální archivní legislativou. Seminář je programově uspořádán na komentovaný výklad platné legislativy v oblasti výkonu spisové a archivní služby – zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů  a  vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Přednášející:  PhDr. Renata Pisková , ředitelka Státního okresního archivu Jihlava

Program semináře: 

 • Právní předpisy pro vedení spisové služby a předpisy související, aktuální znění, připravovaná jejich novelizace
 • Spisové řády – tvorba jejich obsahu
 • Rozdíly ve vedení spisové služby v listinné a elektronické formě
 • Proces výkonu spisové služby od  příjmu (vzniku) dokumentu až po jeho vyřazení ze spisovny původce
 • Spis a jeho tvorba
 • Autentizační prvky – podepisování
 • Transakční protokol
 • Konverze a převod dokumentů, datové formáty
 • Ukládání  a vyřazování dokumentů z organizací
 •  Skartační řízení dokumentů elektronických a listinných 
 • Výběr archiválií mimo skartační řízení
 •  Národní archivní portál 2.0 a jeho role v procesu vyřazování dokumentů z elektronických systémů spisové služby
 • Kontroly, přestupky a pokuty
 • Otázky a odpovědi
 • Shrnutí, praktické ukázky

ONLINE SEMINÁŘ, datum konání: 29. dubna 2021  Od 9.00 hodin, ukončení asi  v 13.00

 Živé vysílání na stránkách Streamio.cz

Dotazy formou chatu, materily k semináři zašleme emailem předem, seminář bude na uvedemých stránkách po akci ještě 7 dmí k opakovanému shlédnutí, přihlašovací údaje obdržíte na email po zaslání přihlášky.  Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o účasti obdrží  účastníci po semináři poštou.

Informace o semináři:  Seminář zajišťuje Petr Lekeš vzdělávací agentura s.r.o.  Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/PV-299/2015. Akreditovaná instituce MV ČR, číslo: AK/I-57/2011  Kontakt: Mobil: 776 574 359,  IČO: 292 88 533,  nejsme plátci DPH.

  Účastnický poplatek  ve výši  1500,- Kč uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu:   43 – 95 85 41 02 67/ 0100  Variabilní symbol 2621,  poplatek uhraďte do 28.4. 2021

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.