Nový zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností

Nový zákon o odpadech

a zákon o výrobcích s ukončenou životností

Seminář je určenpro pracovníky na úseku životního prostředí, ekology, právnické i fyzické osoby podnikající, kteří nakládají s odpady a obaly, odpadové hospodáře i pro pracovníky orgánů veřejné správy, kteří pracují v oblasti odpadového hospodářství. Cílem semináře je seznámit Vás s principy fungování odpadového hospodářství, nakládání s odpady, se souasně platnou legislativou upravující tuto oblast. Účastníci semináře budou upozorněni také na problémy, které se v této oblasti vyskytují. Výklad bude doplněn příklady z praxe.

Přednášející: Mgr. Tomáš Ondrůšek –

soudní znalec v oblasti chemie a ochrany životního prostředí

Program:      zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích  s ukončenou životností, zákon č. 543/2020 Sb., tzv. změnový zákon

 • Aktuální legislativa v odpadovém hospodářství a v oblasti výrobků s ukončenou životnosti.
 • Návrhy prováděcích předpisů.
 • Metodické pokyny MŽP.
 • Povinnosti původců odpadů.
 • Zařazování odpadů. Předcházení vzniku odpadů.
 • Kdy je možno odpad považovat za vedlejší produkt a kdy odpad přestává být odpadem.
 • Povinnosti obcí a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem.
 • Plnění ohlašovací povinnosti, ISPOP, IRZ.
 • Posuzování nebezpečných vlastností odpadů.
 • Sankční a přestupkové řízení – ukládání pokut za neplnění povinností dle právních předpisů v odpadovém hospodářství. Nejčastější správní delikty, zkušenosti z praxe.
 • Odborná diskuse – kvalifikované zodpovězení dotazů účastníků semináře ke každému tématu


Online seminář:  5. února 2021, od  9.00 hodin do 13.00 hodin.                

Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš vzdělávací agentura s.r.o.Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/VE-33/2011, Akreditovaná instituce MV ČR,  přidělené číslo: AK/I-57/2011,  IČO: 292 88 533,  nejsme plátci DPH.  Kontakt: Mobil: 776 574 359. Účastnický poplatek  ve výši 1500,- Kč (v ceně je započítáno: káva, minerálka a drobné občerstvení ),  poplatek uhraďte u Komerční banky a.s.,Uh. Hradiště  na číslo účtu:  43 – 95 85 41 02 67/ 0100  Variabilní symbol 921,  poplatek uhraďte do 4.2. 2021

Živé vysílání na Streamio.cz, dotazy formou chatu, přihlašovací údaje obdržíte na email, po zaslání přihlášky. 

     …………………………………………………………………………………………………………………………

Tel.: 776 574 359

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, a zašle poštou.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.