Vodní zákon – velká novela

VODNÍ ZÁKON – VELKÁ NOVELA

eminář  je určen všem vodohospodářům a pracovníkům na úseku ekologie, podnikovým referentům životního prostředí a zaměstnancům městských a obecních úřadů, pověřených správou v oblasti vodního hospodářství.

Přednášející: RNDr. Jiří Grúz – Ministerstvo životního prostředí ČR,

                                                       akreditovaný lektor MŽP ČR pro vodní hospodářství

 Program:

1/ Aktuelní změny legislativy a další novinky

2/ -Plány pro zvládání sucha, orgány pro sucho, krizový zákon

   -Vyhlášení stavu nedostatku vody, komise pro sucho, opatření

   -Povolení odběrů, vypouštění, ohlášení staveb, dešťové oddělovače (12/2022)

   -Měření množství a kvality vod a změny v hlášení

   -Provoz žump, septiky,  závlahy, vsakování, vypouštění odp. vod

   -Závadné látky, zkoušky vodotěsnosti, havarijní plány, záplavová území

   -Změny v hlášení ISPOP, provozní řády

   -Platby a pokuty  ve vodním hospodářství -změny

3/ Dotazy, diskuze, závěr

Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš – vzdělávací agentura

Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/VE-79/2010.  Akreditovaná instituce MV ČR, přidělené číslo: AK/I-20/2010. IČO: 717 70 844,  nejsme plátci DPH.  Kontakt:  Mobil:  776 574 359. Účastnický poplatek ve výši  1500,- Kč ,uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu:  35 – 58 21 81 02 57/ 0100  Variabilní symbol 1921,  poplatek uhraďte do 10.3. 2021

      Online seminář:  11. března 2021, od  9.00 hodin do 13.00 hodin. Živé vysílání na Streamio.cz, dotazy formou chatu, přihlašovací údaje obdržíte na email, po zaslání přihlášky.

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel.: 776 574 359

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem. 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.