Zákon o ochraně ovzduší

ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ –

nové předpisy, poplatky, hlášení

Seminář je určen  pro všechny pracovníky v oblasti životního prostředí, právnické i fyzické osoby podnikající v této oblasti, pro pracovníky orgánů státní správy a samosprávy, ekology. …

Přednášející: RNDr. Jiří Grúz Ministerstvo životního prostředí,

                                  akreditovaný lektor Ministerstva životního prostředí ČR

Program:

1/ Novinky legislativy, novely předpisů a změny k roku 2022, 2023 a další

2/ Současný stav zákona č. 201/2012 Sb. a prováděcí vyhlášky:

– sčítání zdrojů, různé kódy, virtuální komín, předpisy EU

– otevřená ohniště, řešení – zákon o obcích, zákon o kontrole, Policie ČR, veřejná vyhláška

– hlášení SPE a poplatků, růst poplatků a možnost jejich snižování

– kontrola kotlů v RD a bytových domech- odběr popela, doklad o kontrole,  referenční  

  finanční limit, hlášení ISPOP

3/ Dotazy, diskuze, závěr

Online seminář:  12. února 2021, od  9.00 hodin do 13.00 hodin.

Živé vysílání pomocí aplikace Streamio.cz, dotazy formou chatu, přihlašovací údaje obdržíte na email, po zaslání přihlášky.  Fakturační údaje stejné jako na prezenčním semináři.

Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš vzdělávací agentura s.r.o.Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/VE-33/2011, Akreditovaná instituce MV ČR,  přidělené číslo: AK/I-57/2011,  IČO: 292 88 533,  nejsme plátci DPH.  Kontakt: Mobil: 776 574 359.

Účastnický poplatek  ve výši 1500,- Kč  poplatek uhraďte u Komerční banky a.s.,Uh. Hradiště  na číslo účtu:  43 – 95 85 41 02 67/ 0100
Variabilní symbol 1121 poplatek uhraďte do 11.2. 2021

     ……………………………………………………………………………………………………………

Tel.: 776 574 359 info@vzdelavanilekes.cz

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem. 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.