Zákon o ochraně ovzduší.

ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ 

nové předpisy, poplatky, hlášení

Seminář je určen  pro všechny pracovníky v oblasti životního prostředí, právnické i fyzické osoby podnikající v této oblasti, pro pracovníky orgánů státní správy a samosprávy, ekology. …

Přednášející: RNDr. Jiří Grúz – Ministerstvo životního prostředí, akreditovaný lektor Ministerstva životního prostředí ČR

Program:

1/ Aktuality legislativy, nové povinnosti k 1.1.2020, po 1.9.2022, nové emisní faktory a další

2/ Současný stav zákona č. 201/2012 Sb. a prováděcí vyhlášky:

     – směrnice 2010/75/EU- sčítání zdrojů, virtuální komín

     – závazná vyhláška obce, tmavost kouře, zápach

     – výpočet poplatků a jejich hlášení – ISPOP

     – změny hlášení SPE, nové kódy, nová příloha – ISPOP

      – kontrola kotlů v RD a bytových domech- odběr popela, doklad o kontrole,

       nové další hlášení ISPOP, finanční limit, Policie ČR

      -uvádění spalovacích zdrojů na trh, kotle – změny

3/ Dotazy, diskuze, závěr

Datum konání:      23. ledna 2020                                           

Místo konání:       Přednáškový sál v HOTELU SLAVIA v Brně, Solniční 15/17    BRNO

                              (projít do hotelu vchodem z  pravé strany, přednáškový sál je v  1. poschodí)      

Parkování: Parkovací dům Domini Park Brno, 30 kč/ hod, od hotelu Slávia 5 minut chůze.

                Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi  13.00 hodin. 

  Informace o semináři:  Seminář zajišťuje Miroslav Lekeš s.r.o.Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/VE-231/2014. Akreditovaná instituce MV ČR,  přidělené číslo: AK/I-43/2014, 

  IČO  255 70 137,  nejsme plátci DPH. Kontakt: Mobil: 776 574 359.

 Účastnický poplatek  ve výši  1500,- Kč (v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu, káva, minerálka) , uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště  na číslo účtu:  55 73 06 02 57/ 0100 

 Variabilní symbol  420, poplatek uhraďte do  22.1. 2020, nebo hotově v den konání u prezence.

        …………………………………………………………………………………………………

Tel.: 776 574 359

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem. 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.