Vodní zákon – velká novela

VODNÍ ZÁKON – VELKÁ NOVELA

eminář  je určen všem vodohospodářům a pracovníkům na úseku ekologie, podnikovým referentům životního prostředí a zaměstnancům městských a obecních úřadů, pověřených správou v oblasti vodního hospodářství.

Přednášející: RNDr. Jiří Grúz – Ministerstvo životního prostředí ČR,

                                                       akreditovaný lektor MŽP ČR pro vodní hospodářství

 Program:

1/ Aktuelní změny legislativy a další novinky

2/ -Plány pro zvládání sucha, orgány pro sucho, krizový zákon

   -Vyhlášení stavu nedostatku vody, komise pro sucho, opatření

   -Povolení odběrů, vypouštění, ohlášení staveb, dešťové oddělovače (12/2022)

   -Měření množství a kvality vod a změny v hlášení

   -Provoz žump, septiky,  závlahy, vsakování, vypouštění odp. vod

   -Závadné látky, zkoušky vodotěsnosti, havarijní plány, záplavová území

   -Změny v hlášení ISPOP, provozní řády

   -Platby a pokuty  ve vodním hospodářství -změny

3/ Dotazy, diskuze, závěr

Datum konání prezenčního semináře:     5. března 2021

 Místo konání:      Přednáškový sál v HOTELU PANON v Hodoníně,  Koupelní 4, Hodonín

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO EPIDEMIOLOGICKÉHO VÝVOJE BUDOU PŘIHLÁŠKY  PŘEVEDENY NA ONLINE SEMINÁŘ.

Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš – vzdělávací agentura Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/VE-79/2010.  Akreditovaná instituce MV ČR, přidělené číslo: AK/I-20/2010. IČO: 717 70 844,  nejsme plátci DPH.  Kontakt:  Mobil:  776 574 359. Účastnický poplatek ve výši  1500,- Kč (v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu, káva, minerálka), uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu:  35 – 58 21 81 02 57/ 0100  Variabilní symbol 2521,  poplatek uhraďte do 4.3. 2021

      Online seminář:  11. března 2021, od  9.00 hodin do 13.00 hodin. Živé vysílání, dotazy formou chatu, přihlašovací údaje obdržíte na email, po zaslání přihlášky.  Fakturační údaje stejné jako na prezenčním semináři.

     ………………………………………

nebo poštou na adresu: Vzdělávací agentura, Novoveská 1056, Hluk 687 25 , Tel.: 776 574 359

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem. 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.