Změny zákoníku práce v roce 2023

ZMĚNY ZÁKONÍKU  PRÁCE V ROCE 2023

                  včetně změn promítnutých v tzv. „transparenční novele“

Lektor: Mgr. Zdeněk Schmied –

vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

Seminář je zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích a dalších zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva a plní úkoly v této oblasti.

Seminář je zaměřen na:

 1. Akruální změny ZP a některých souvisejících právních předpisů
 2. Zavedení otcovské dovolené od 1.12.2022
 3. Změny v pracovnělékařských prohlídkách od 1.1.2023
 4. Slevy na pojistném od 1.2.2023 (obecně)
 5. Předpokládané změny ZP v rámci tzv. „transpoziční novely“, jejíž účinnost se předpokládá na přelomu 2. a 3. čtvrtletí 2023.
 6. Transpozice směrnic Evropského parlamentu a Rady (EU)
 7. Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům
 8. Zásadní změny v dohodách o provedení práce a o pracovní činnosti
 9. Zvláštní pracovní podmínky stanovených skupin zaměstnanců
 10. Výkon práce „na dálku“ a náhrada výdajů s ní spojených
 11. Změny v doručování písemností (elektronizace
 12. K aplikaci vybraných ustanovení platní právní úpravy ZP a judikatura
 13. Aktuální judikatura Nejvyššího soudu s dopadem na pracovněprávní vztahy
 14. Pozbytí zdravotní způsobilosti – převedení nebo rozvázání prac. poměru
 15. Hromadné propouštění   4. Překážky v práce  5. Dovolená  – snadné metody aplikace v praxi

        6.   Překážky v práci a náhrada mzdy/platu    7.  K některým dalším institutům ZP (např. doručování písemností)

 • Diskuse, závěr. Seminář je rovněž konzultační a umožňuje tak účastníkům řešit i jiné situace v personální činnosti, než které jsou předmětem výše uvedeného obsahu.

Datum konání:       16. května 2023

Místo konání:       Přednáškový sál v HOTELU CLARION CONGRESS OLOMOUC                                    Jeremenkova 36 OLOMOUC. 

(Clarion Congress hotel Olomouc se nachází  naproti Hlavního vlakového nádraží Olomouc, –   do budovy  projít  vchodem na levé stravě, přednáškový sál se nachází v 1. patře)

. Prezence od 8:30 hodin  Zahájení semináře:  v 9:00 hod., ukončení asi ve 13.00

Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš – vzdělávací agentura Akreditovaná instituce MV ČR, přidělené číslo: AK/I-20/2010. IČO: 717 70 844,  nejsme plátci DPH.  Kontakt:  Mobil:  776 574 359. Účastnický poplatek  ve výši  1800,- Kč (v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu, káva, minerálka, písemný materiál) , uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu: 35 – 58 21 81 02 57/ 0100  Variabilní symbol 2723,  poplatek uhraďte do 15.5. 2023, nebo hotově v den konání u prezentace.

E-mail: info@vzdelavanilekes.cz

Tel.: 776 574 359

Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu obdržíte v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.