Zákon o odpadech, zákon o obalech.

ZÁKON  O  ODPADECH, ZÁKON O  OBALECH

aktuální legislativa, ohlašovací povinnosti

Cílem semináře je seznámit Vás s principy fungování odpadového hospodářství, nakládání s odpady a obaly, se současně platnou i připravovanou legislativou  upravující tuto oblast a také s častými problémy v odpadovém hospodářství. Výklad bude doplněn příklady z praxe. Seminář je určen  pro všechny pracovníky v oblasti životního prostředí, právnické i fyzické osoby podnikající, které nakládají s odpady a obaly i pro pracovníky orgánů státní správy a samosprávy, odpadové hospodáře, ekology.

Přednášející: Bc.Ing. František Ondráš

ředitel odboru Ministerstva životního prostředí ČR, akreditovaný lektor

   Program: Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Aktuální legislativa v odpadovém hospodářství, oběhové hospodářství, připravované legislativní změny, odpadový balíček. Zařazování odpadů.  Předcházení vzniku odpadů. Kdy je možno odpad považovat za vedlejší produkt a kdy odpad přestává být odpadem. Povinnosti obcí a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem. Povinnosti původců odpadů. Povinnosti provozovatelů zařízení k nakládání s odpady. Plnění ohlašovací povinnosti, ISPOP, IRZ.  Vyhlášky v oblasti nakládání s odpady, metodické pokyny. Sankční a přestupkové řízení – ukládání pokut za neplnění povinností dle právních předpisů v odpadovém hospodářství. Nejčastější správní delikty, zkušenosti z praxe.

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Změny v legislativě pro nakládání s obaly a odpady z obalů. Povinnosti výrobců, dovozců, distributorů, prodejců. Povinnost zajistit zpětný odběr obalů a využití odpadu z obalů. Na koho se vztahuje podat návrh na zápis do Seznamu osob dle zákona o obalech. Uzavírání smluv s autorizovanou spol. EKO-KOM.  Správní delikty – sankční řízení.

Odborná diskuse – kvalifikované zodpovězení dotazů účastníků semináře ke každému tématu 

Datum konání:       28. ledna 2020   

Místo konání:     Přednáškový sál v Imperial Hotelu Ostrava, Tyršova 6,  Ostrava

           Imperial Hotel Ostrava  přímo v centru města – na začátku pěší zóny v bezprostřední blízkosti hlavního Masarykova náměstí. Hotel je snadno dostupný autem a blízká Nádražní ulice umožňuje pohodlné spojení městskou hromadnou dopravou. Ostravské Hlavní vlakové nádraží je vzdáleno 2,5 km. Nastupte do kterékoli tramvaje a vystupte na zastávce Elektra (6. zastávka).  Hotel Imperial je vzdálen asi 1 minutu chůze. Ústřední autobusové nádraží je vzdáleno 1 km. Použijte tramvaj č. 2, 4, 8 nebo 12 ze zastávky Náměstí Republiky, směrem do centra Ostravy. Vystupte na zastávce Elektra (2. zastávka), hotel Imperial je vzdálen asi 1 minutu chůze. Parking u hotelu v rámci kongresové akce 100 Kč / 1 auto/ nebydlící host. Místa nejsou garantována.V okruhu 2 minut pěší chůze od hotelu je 5 parkovišť, placená dle svých ceníků.                  

                     Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi  13.00 hodin.                                

  Informace o semináři:  Seminář zajišťuje Miroslav Lekeš s.r.o.Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/VE-231/2014. Akreditovaná instituce MV ČR,  přidělené číslo: AK/I-43/2014,  IČO  255 70 137,  nejsme plátci DPH. Kontakt: Mobil: 776 574 359.

Účastnický poplatek  ve výši  1500,- Kč (v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu, káva, minerálka) , uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště  na číslo účtu:  55 73 06 02 57/ 0100  Variabilní symbol 620, poplatek uhraďte do  27.1. 2020, nebo hotově v den konání u prezence.  

      ……………………………………………………………………………………………………

Tel.: 776 574 359

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem.  

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.