Zákon o ochraně ovzduší.

ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ –

nové předpisy, poplatky, hlášení

Seminář je určen  pro všechny pracovníky v oblasti životního prostředí, právnické i fyzické osoby podnikající

 v této oblasti, pro pracovníky orgánů státní správy a samosprávy, ekology. …

Přednášející: RNDr. Jiří Grúz Ministerstvo životního prostředí,

akreditovaný lektor Ministerstva životního prostředí ČR

Program:

1/ Aktuality legislativy, nové povinnosti k 1.1.2020, po 1.9.2022, nové emisní faktory a další

2/ Současný stav zákona č. 201/2012 Sb. a prováděcí vyhlášky:

     – směrnice 2010/75/EU- sčítání zdrojů, virtuální komín

     – závazná vyhláška obce, tmavost kouře, zápach

     – výpočet poplatků a jejich hlášení – ISPOP

     – změny hlášení SPE, nové kódy, nová příloha – ISPOP

      – kontrola kotlů v RD a bytových domech- odběr popela, doklad o kontrole,

       nové další hlášení ISPOP, finanční limit, Policie ČR

      -uvádění spalovacích zdrojů na trh, kotle – změny

3/ Dotazy, diskuze, závěr

Datum konání:     7. února 2020                               

Místo konání:       Přednáškový sál v Hotelu U Divadla Znojmo,

                                 nám. Republiky 16, Znojmo                    

   (Hotel U Divadla se nachází 300 metrů od autobusového nádraží směrem do centra města, 5 minut chůze)

               Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi  13.00 hodin.  

  Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš – vzdělávací agentura.

Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/VE-78/2010.  Akreditovaná instituce MV ČR,  přidělené číslo: AK/I-20/2010. IČO  717 70 844,  nejsme plátci DPH. Kontakt: Mobil: 776  574 359. 

Účastnický poplatek  ve výši: 1300,- Kč  (v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu , káva, minerálka), uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště  na číslo účtu:  35 – 58 21 81 02 57/ 0100

 Variabilní symbol 1020, poplatek uhraďte do  6.2.2020, nebo hotově v den konání u prezentace.

      ……………………………………………………………………………………………………

Tel.: 776 574 359

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem. 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.