Závadné látky, odpadní vody

Seminář  je určen všem vodohospodářům a pracovníkům na úseku ekologie, podnikovým referentům životního prostředí a zaměstnancům městských a obecních úřadů, pověřených správou v oblasti vodního hospodářství.

Přednášející: RNDr. Jiří Grúz Ministerstvo životního prostředí ČR,

                                                       akreditovaný lektor MŽP ČR pro vodní hospodářství

 Program:

1/ Aktuelní změny legislativy, nové povinnosti k 31.12.2019 (kaly), k 1.1.2020 (VaK) a další

2/ Závadné látky

-Havarijní plány, bezpečnostní listy

-Zkoušky těsnosti, NDT, odborně způsobilá osoba

-Prioritní látky, povinnosti, kontrolní systém

3/ Odpadní vody

         -Provozní řády, dešťové oddělovače, poplatky- osvobození

         -žumpy, jímky na odp. vody, vývoz, certifikované ČOV

         -vodní útvary, kombinovaný přístup, NEK – RP

         -odběr vzorků, hodnoty p, m, průměr

4/ Dotazy, diskuze, závěr

Datum konání:     1. října  2019    

Místo konání:      Přednáškový sál v HOTELU PANON v Hodoníně                                                 

                                  Koupelní 4, Hodonín                   

              Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi  13.00 hodin. 

       Informace o semináři: Seminář zajišťuje Miroslav Lekeš s.r.o – vzdělávací agentura

Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/PV-510/2014 

Akreditovaná instituce MV ČR, přidělené číslo: AK/I-43/2014, IČO  255 70 137,  nejsme plátci DPH.

 Kontakt: Mobil: 776 574 359.

 Účastnický poplatek  ve výši  1400,- Kč (v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu, káva, minerálka) , uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště  na číslo účtu:  55 73 06 02 57/ 0100   

Variabilní symbol 5519,  poplatek uhraďte do 30.9. 2019, nebo hotově v den konání u prezentace.

      ……………………………………………………………………………………………………

nebo poštou na adresu: Vzdělávací agentura,  Nivnická 1119, Vlčnov 687 61 , Tel.: 776 574 359

Seminář : Závadné látky, odpadní vody, pořádaný  v Hodoníně

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem.  

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.