Závadné látky, odpadní vody

Seminář je určen všem vodohospodářům a pracovníkům na úseku ekologie, podnikovým referentům životního prostředí a zaměstnancům městských a obecních úřadů, pověřených správou v oblasti vodního hospodářství.

Přednášející: RNDr. Jiří Grúz – Ministerstvo životního prostředí ČR,

                                                      akreditovaný lektor MŽP ČR pro vodní hospodářství

Program:

1/ Aktuelní změny legislativy, nové povinnosti k 31.12.2019 (kaly), k 1.1.2020 (VaK) a další

2/ Závadné látky

-Havarijní plány, bezpečnostní listy

-Zkoušky těsnosti, NDT, odborně způsobilá osoba

-Prioritní látky, povinnosti, kontrolní systém

3/ Odpadní vody

-Provozní řády, dešťové oddělovače, poplatky- osvobození

-žumpy, jímky na odp. vody, vývoz, certifikované ČOV

-vodní útvary, kombinovaný přístup, NEK – RP

-odběr vzorků, hodnoty p, m, průměr

4/ Dotazy, diskuze, závěr

Datum konání:     10. září 2019

Místo konání:       Přednáškový sál – G   Domu kultury v Šumperku,

                                    Sady 1. máje Šumperk

Dům kultury se nachází asi 150m od bývalého okresního úřadu. Projít hlavním nadstřešeným

             průchodem Domu kultury směrem do parku a přednáškový G sál se nachází na levé straně.

Prezentace od 8.30 hodin Zahájení semináře: v 9.00 hodin, ukončení asi ve 13.00 hodin.

Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš – vzdělávací agentura

Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem AK/VE-79/2010. Akreditovaná instituce MV ČR, přidělené číslo: AK/I-20/2010. IČO: 717 70 844, nejsme plátci DPH. Kontakt: Mobil: 776 574 359.

Účastnický poplatek ve výši 1300,- Kč (v ceně je započítáno: káva, minerálka, a drobné občerstvení),

uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu: 35 – 58 21 81 02 57/ 0100

Variabilní symbol 4719, poplatek uhraďte do 9.10. 2019, nebo hotově v den konání u prezentace.

……………………………………………………………………………………………………

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.