Zákon o ochraně ovzduší.

ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

– nové předpisy, poplatky, hlášení

Seminář je určen  pro všechny pracovníky v oblasti životního prostředí, právnické i fyzické osoby podnikající

 v této oblasti, pro pracovníky orgánů státní správy a samosprávy, ekology. …

Přednášející: RNDr. Jiří Grúz Ministerstvo životního prostředí, akreditovaný 

                                                         lektor Ministerstva životního prostředí ČR

Program:

1/ Aktuality legislativy, nové povinnosti k 1.1.2020, po 1.9.2022, nové emisní faktory a další

2/ Současný stav zákona č. 201/2012 Sb. a prováděcí vyhlášky:

     – směrnice 2010/75/EU- sčítání zdrojů, virtuální komín

     – závazná vyhláška obce, tmavost kouře, zápach

     – výpočet poplatků a jejich hlášení – ISPOP

     – změny hlášení SPE, nové kódy, nová příloha – ISPOP

      – kontrola kotlů v RD a bytových domech- odběr popela, doklad o kontrole,

       nové další hlášení ISPOP, finanční limit, Policie ČR

      -uvádění spalovacích zdrojů na trh, kotle – změny

3/ Dotazy, diskuze, závěr

Datum konání:      13. února 2020                               

Místo konání:     Přednáškový sál v Imperial Hotelu Ostrava, Tyršova 6,  Ostrava

        Imperial Hotel Ostrava  přímo v centru města – na začátku pěší zóny v bezprostřední blízkosti hlavního Masarykova náměstí. Hotel je snadno dostupný autem a blízká Nádražní ulice umožňuje pohodlné spojení městskou hromadnou dopravou. Ostravské Hlavní vlakové nádraží je vzdáleno 2,5 km. Nastupte do kterékoli tramvaje a vystupte na zastávce Elektra (6. zastávka).  Hotel Imperial je vzdálen asi 1 minutu chůze. Ústřední autobusové nádraží je vzdáleno 1 km. Použijte tramvaj č. 2, 4, 8 nebo 12 ze zastávky Náměstí Republiky, směrem do centra Ostravy. Vystupte na zastávce Elektra (2. zastávka), hotel Imperial je vzdálen asi 1 minutu chůze. Parking u hotelu v rámci kongresové akce 100 Kč / 1 auto/ nebydlící host. Místa nejsou garantována. V okruhu 2 minut pěší chůze od hotelu je 5 parkovišť, placená dle svých ceníků.

                Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi  13.00 hodin.  

  Informace o semináři:  Seminář zajišťuje Miroslav Lekeš s.r.o.Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/PV-511/2014. Akreditovaná instituce MV ČR,  přidělené číslo: AK/I-43/2014, 

  IČO:  255 70 137,  nejsme plátci DPH. Kontakt: Mobil: 776 574 359.

Účastnický poplatek  ve výši  1500,- Kč (v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu, káva, minerálka) , uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště  na číslo účtu:  55 73 06 02 57/ 0100  Variabilní symbol 1220, poplatek uhraďte do  12.2. 2020, nebo hotově v den konání u prezence.

      ……………………………………………………………………………………………………

Tel.: 776 574 359

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem. 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.