Vodovody a kanalizace

Akreditovaný program: Aktualizační vzdělávání vedoucích úředníků a

úředníků veřejné správy v oblasti životního prostřední – voda

Vodovody a kanalizace – nová znění předpisů

Seminář  je určen všem vodohospodářům a pracovníkům na úseku ekologie, podnikovým referentům životního prostředí a zaměstnancům městských a obecních úřadů, pověřených správou v oblasti vodního hospodářství.

Přednášející: RNDr. Jiří Grúz – akreditovaný lektor, MŽP ČR

 Program:

1/ Novinky legislativy: stavební zákon, novely vodního zákona, novela VaK a j.

2/ Velká novela vyhlášky č. 428/2001 Sb.

3/ Zákon a vyhláška o vodovodech a kanalizacích – stav k roku 2023

– povinnosti hlášení (VÚME, VÚPE, surová voda, kalkulace)

– plánová a vyrovnávací kalkulace

– přípojky, odběratelé, provozně související VaK- dohody a smlouvy

– vodné, stočné, změny kalkulace, srážkové vody, výpočet

– plán financování obnovy- hlášení na MZe, změny aktualizace plánu

4/ Dotazy, diskuze, závěr

Datum konání:   16. února 2023

Místo konání:     Přednáškový sál – G   Domu kultury v Šumperku, Sady 1. máje Šumperk

             Dům kultury se nachází asi 200 m od autobusového, vlakového nádraží. Projít hlavním nadstřešeným     

            průchodem Domu kultury směrem do parku a přednáškový G sál se nachází na levé straně.  

Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,

 Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš – vzdělávací agentura. Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/VE-79/2010 a AK/PV-200/2010, 6. hodin

 Akreditovaná instituce MV ČR, přidělené číslo: AK/I-20/2010. IČO: 717 70 844,  nejsme plátci DPH.  Kontakt:  Mobil:  776 574 359. Účastnický poplatek ve výši  1500,- Kč  (v ceně je započítáno: káva, minerálka, a drobné občerstvení),uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu:  35 – 58 21 81 02 57/ 0100  Variabilní symbol  1223,  poplatek uhraďte do 15.2. 2023, nebo hotově v den konání u prezentace.

E-mail: info@vzdelavanilekes.cz

Tel.: 776 574 359

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem. 

ÚŘEDNÍK ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÍHO CELKU, DLE ZÁKONA č.: 312/2012 ( ÚŘEDNÍK OBECNÍHO, MĚSTSKÉHO ÚŘADU, MĚSTSKÉ ČASTI….) VYPLNÍ KOLONKU DATUM A MÍSTO NAROZENÍ, A DO DOPLNUJÍCÍCH INFORMACÍ UVÉCT ÚŘEDNÍK nebo VEDOUCÍ ÚŘEDNÍK.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.