Zákon o ochraně ovzduší

ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ –

nové předpisy

Seminář je určen  pro všechny pracovníky v oblasti životního prostředí, právnické i fyzické osoby podnikající

 v této oblasti, pro pracovníky orgánů státní správy a samosprávy, ekology. …

Přednášející: RNDr. Jiří Grúz Ministerstvo životního prostředí,

                                  akreditovaný lektor Ministerstva životního prostředí ČR

Program:

1/ Novinky legislativy, stavební zákon, novely ovzduší, LCP a další

2/ Otevřená ohniště, řešení – zákon o obcích, zákon o kontrole, Policie ČR, veřejná vyhláška

3/ Současný stav zákona č. 201/2012 Sb. a prováděcí vyhlášky:

– pravidla pro sčítání zdrojů, virtuální komín, předpisy EU

– hlášení SPE a poplatků, růst poplatků a možnost jejich snižování

– kontrola kotlů v RD a bytových domech- odběr popela, doklad o kontrole,  referenční  

  finanční limit, hlášení ISPOP

4/ Dotazy, diskuze, závěr

Datum konání:   5. října 2021                              

Místo konání:   Přednáškový sál  Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě, Křížová 112/4, Jihlava

              (hotel se nachází asi 10 minut pěší chůze z autobusového nádraží směrem do centra města )

               Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi  13.00 hodin.  

  Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš – vzdělávací agentura.

Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/PV-199/210.  Akreditovaná instituce MV ČR,  přidělené číslo: AK/I-20/2010. IČO  717 70 844,  nejsme plátci DPH. Kontakt: Mobil: 776  574 359. 

Účastnický poplatek  ve výši: 1700,- Kč  (v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu , káva, minerálka), uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště  na číslo účtu:  35 – 58 21 81 02 57/ 0100

 Variabilní symbol  3521, poplatek uhraďte do  4.10. 2021, nebo hotově v den konání u prezentace.

: E-mail: info@vzdelavanilekes.cz, http://www.vzdelavanilekes.cz 

Tel.: 776 574 359

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem. 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.