Zákon o ochraně ovzduší,

ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ –

nové předpisy

Seminář je určen  pro všechny pracovníky v oblasti životního prostředí, právnické i fyzické osoby podnikající v těchto oblastech, pro pracovníky orgánů státní správy a samosprávy, ekology. …

Zákon o ochraně ovzduší přednáší: RNDr. Jiří Grúz     akreditovaný lektor Ministerstva   

                                                                                                           životního prostředí ČR

Program:

1/ Novinky legislativy, novela zákona o ovzduší, LCP a další

2/ Změny povinností výměny kotlů k 1/9 2022, změny v biopalivech

3/ Stav zákona č. 201/2012 Sb. a prováděcí vyhlášky po 1/7 2022 :

– hlášení ISPOP, pravidla pro sčítání zdrojů, virtuální komín, předpisy EU

– nárůst poplatků a možnost jejich snižování, pravidla  hlášení

– kontrola kotlů v RD a bytových domech- odběr popela, doklad o kontrole,  referenční  

  finanční limit

4/ Dotazy, diskuze, závěr

Datum konání:      13. října 2022                               

Místo konání:       Přednáškový sál  Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě,

                               Křížová 112/4, Jihlava    

(hotel se nachází asi 10 minut pěší chůze z autobusového nádraží směrem do centra města )

                Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi  13.00 hodin.  

Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš – vzdělávací agentura.

Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/VE-78/2010.  Akreditovaná instituce MV ČR,  přidělené číslo: AK/I-20/2010. IČO  717 70 844,  nejsme plátci DPH. Kontakt: Mobil: 776  574 359. 

Účastnický poplatek  ve výši: 1600,- Kč  (v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu , káva, minerálka), uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště  na číslo účtu:  35 – 58 21 81 02 57/ 0100

 Variabilní symbol  4122, poplatek uhraďte do  12.10. 2022, nebo hotově v den konání u prezentace.

E-mail: info@vzdelavanilekes.cz, http://www.vzdelavanilekes.cz 

Tel.: 776 574 359

. Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem. 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.