Zákon o ochraně ovzduší- PREZENČNÍ SEMINÁŘ V JIHLAVĚ SE NEKONÁ, BUDE ONLINE 12.2. 2021

ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ –

nové předpisy, poplatky, hlášení

Seminář je určen  pro všechny pracovníky v oblasti životního prostředí, právnické i fyzické osoby podnikající v této oblasti, pro pracovníky orgánů státní správy a samosprávy, ekology. …

Přednášející: RNDr. Jiří Grúz Ministerstvo životního prostředí,

                                  akreditovaný lektor Ministerstva životního prostředí ČR

Program:

1/ Novinky legislativy, novely předpisů a změny k roku 2022, 2023 a další

2/ Současný stav zákona č. 201/2012 Sb. a prováděcí vyhlášky:

– sčítání zdrojů, různé kódy, virtuální komín, předpisy EU

– otevřená ohniště, řešení – zákon o obcích, zákon o kontrole, Policie ČR, veřejná vyhláška

– hlášení SPE a poplatků, růst poplatků a možnost jejich snižování

– kontrola kotlů v RD a bytových domech- odběr popela, doklad o kontrole,  referenční  

  finanční limit, hlášení ISPOP

3/ Dotazy, diskuze, závěr

Datum konání prezenčního semináře:   9. února 2021                               

Místo konání:  Přednáškový sál  Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě   Křížová 112/4, Jihlava 

               Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi  13.00 hodin.  

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO EPIDEMIOLOGICKÉHO VÝVOJE BUDOU PŘIHLÁŠKY  PŘEVEDENY NA ONLINE SEMINÁŘ.

Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš vzdělávací agentura s.r.o.

Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/VE-33/2011, Akreditovaná instituce MV ČR,  přidělené číslo: AK/I-57/2011,  IČO: 292 88 533,  nejsme plátci DPH.  Kontakt: Mobil: 776 574 359.

 Účastnický poplatek  ve výši 1500,- Kč (v ceně je započítáno: oběd – dle hotelového menu, káva, minerálka ),  poplatek uhraďte u Komerční banky a.s.,Uh. Hradiště  na číslo účtu:  43 – 95 85 41 02 67/ 0100 Variabilní symbol  1421  poplatek uhraďte do 8.2. 2021 

      Online seminář:  12. února 2021, od  9.00 hodin do 13.00 hodin. Živé vysílání, dotazy formou chatu, přihlašovací údaje obdržíte na email, po zaslání přihlášky.  Fakturační údaje stejné jako na prezenčním semináři.

     ………………………

Tel.: 776 574 359

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem. 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.