Spisová služba a archivnictví

Akreditovaný program: Současná archivní a spisová služba – aktuální platná legislativa

Spisová služba a archivnictví a novelizace jejich právních předpisů

Seminář je určen pro pracovníky veřejné  a soukromé sféry, kteří v rámci své pracovní náplně se věnují výkonu spisové služby. Obsahově je seminář zaměřen na objasnění problematiky výkonu předarchivní péče, výkonu spisové služby v listinné a elektronické podobě a péče o archiválie dle požadavků kladených aktuální archivní legislativou. Seminář je programově uspořádán na komentovaný výklad platné legislativy v oblasti výkonu spisové a archivní služby – zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů  a  vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Přednášející:  PhDr. Renata Pisková , ředitelka Státního okresního archivu Jihlava

Program semináře:                                                             akreditovaný lektor

 1. Aktuální právní předpisy ke spisové službě a archivnictví  – přehled změn
 2. Zásady výkonu spisové služby prováděné v elektronických systémech spisové služby
 3. Národní standard pro elektronické systémy spisových služeb a jeho poslední novela
 4. Atestace elektronických systémů spisových služeb a jejich podmínky
 5. Práce s dokumenty a spisy v prostředí elektronických systémů spisové služby
 6. Vnitřní předpisy pro oblast spisové služby (Spisové řády a spisové a skartační plány – zásady pro jejich zpracování, jejich vzory)
 7. Ochrana osobních údajů při výkonu spisové služby
 8. Transakční protokol
 9. Ukládání elektronických a listinných dokumentů ve spisovnách
 10.  Skartační lhůty – přehled právních předpisů stanovujících povinnost ukládat vybrané typy dokumentů 
 11.  Vyřazování dokumentů z organizací – skartační řízení 
 12.  Klasické vs. elektronické skartační řízení
 13.  Předávání dokumentů vybraných za archiválie do archivů
 14. Postupy při vyřazování dokumentů neevidovaných, ze samostatných evidencí či jiných informačních systémů
 15.  Přestupky proti archivnímu zákonu, kontroly a pokuty
 16. Nejčastější chyby při práci s elektronickými systémy spisové služby
 17.  Diskuze – odpovědi na dotazy z praxe účastníků semináře

Datum konání:       21.  listopadu 2023

Místo konání:       Přednáškový sál v GRANDHOTELU  v Brně,                             

                               ( naproti Vlakového nádraží)  Benešova 18, Brno

(hotel se nachází asi 10 minut pěší chůze z autobusového nádraží směrem do centra města )

     Prezentace od 8:30hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin

Informace o semináři:  Seminář zajišťuje Petr Lekeš vzdělávací agentura s.r.o.

Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/PV-299/2015, AK/VE-193/201. 6. hodin. Akreditovaná instituce MV ČR, číslo: AK/I-57/2011  Kontakt: Mobil: 776 574 359,  IČO: 292 88 533,  nejsme plátci DPH.  Účastnický poplatek  ve výši 1800,- Kč  (v ceně je započítáno: oběd, káva, minerálka, písemný materiál) uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu:   43 – 95 85 41 02 67/ 0100  Variabilní symbol 5823,  poplatek uhraďte do 20.11. 2023, nebo hotově v den konání u prezentace.

E-mail: info@vzdelavanilekes.cz, http://www.vzdelavanilekes.cz 

tel.:776 574 359

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem. 

ÚŘEDNÍK ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÍHO CELKU, DLE ZÁKONA č.: 312/2012 ( ÚŘEDNÍK OBECNÍHO, MĚSTSKÉHO ÚŘADU, MĚSTSKÉ ČASTI….) VYPLNÍ KOLONKU DATUM A MÍSTO NAROZENÍ, A DO DOPLNUJÍCÍCH INFORMACÍ UVÉCT ÚŘEDNÍK nebo VEDOUCÍ ÚŘEDNÍK.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.