Spisová služba a archivnictví

Spisová služba a archivnictví 

a jejich elektronické systémy

Seminář je určen pro pracovníky veřejné  a soukromé sféry, kteří v rámci své pracovní náplně se věnují výkonu spisové služby. Obsahově je seminář zaměřen na objasnění problematiky výkonu předarchivní péče, výkonu spisové služby v listinné a elektronické podobě a péče o archiválie dle požadavků kladených aktuální archivní legislativou. Seminář je programově uspořádán na komentovaný výklad platné legislativy v oblasti výkonu spisové a archivní služby – zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů  a  vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Přednášející:  PhDr. Renata Pisková , ředitelka Státního okresního archivu Jihlava

Program semináře:

1) Aktuální právní předpisy ke spisové službě a archivnictví

2) Přehled změn ve vedení spisové služby v souvislosti s novelizací příslušné legislativy

3) Spisové řády – tvorba jejich obsahu

4) Proces výkonu spisové služby od příjmu (vzniku) dokumentu až po jeho vyřazení ze spisovny původce

5) Elektronické systémy spisové služby a základní parametry jejich atestace

6) Práce s dokumenty a spisy v prostředí elektronických systémů spisové služby

7) Přehled nedostatků a chyb při práci s elektronickými systémy spisové služby

8) Transakční protokol

9) Ukládání elektronických a listinných dokumentů ve spisovnách

10) Skartační lhůty – přehled právních předpisů stanovujících povinnost ukládat vybrané typy dokumentů

11) Vyřazování dokumentů z organizací – skartační řízení

12) Klasické vs. elektronické skartační řízení

13) Elektronické skartační řízení v prostředí Národního archivního portálu

14) Postupy při vyřazování dokumentů neevidovaných, ze samostatných evidencí či jiných informačních systémů

15) Kontroly, přestupky a pokuty

16) Otázky a odpovědi

17) Shrnutí, praktické ukázky

Datum konání:       21. října 2022

Místo konání:       Přednáškový sál v GRANDHOTELU  v Brně,                             

                               ( naproti Vlakového nádraží)  Benešova 18, Brno

(hotel se nachází asi 10 minut pěší chůze z autobusového nádraží směrem do centra města )

Prezentace od 8:30hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi ve 13:00 hodin.

Informace o semináři:  Seminář zajišťuje Petr Lekeš vzdělávací agentura s.r.o.  Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/PV-299/2015. Akreditovaná instituce MV ČR, číslo: AK/I-57/2011  Kontakt: Mobil: 776 574 359,  IČO: 292 88 533,  nejsme plátci DPH.

  Účastnický poplatek  ve výši 1700,- Kč  (v ceně je započítáno: oběd, káva, minerálka, písemný materiál) uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu:   43 – 95 85 41 02 67/ 0100  Variabilní symbol 4422,  poplatek uhraďte do 20.10. 2022, nebo hotově v den konání u prezentace.

tel.: 776 574 359 email: info@vzdelavanilekes.cz

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem. 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.