Spisová služba a archivnictví

Akreditovaný program: Současná archivní a spisová služba – aktuální platná legislativa

Spisová služba a archivnictví 

a jejich elektronické systémy

Seminář je určen pro pracovníky veřejné  a soukromé sféry, kteří v rámci své pracovní náplně se věnují výkonu spisové služby. Obsahově je seminář zaměřen na objasnění problematiky výkonu předarchivní péče, výkonu spisové služby v listinné a elektronické podobě a péče o archiválie dle požadavků kladených aktuální archivní legislativou. Seminář je programově uspořádán na komentovaný výklad platné legislativy v oblasti výkonu spisové a archivní služby – zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů  a  vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Přednášející:  PhDr. Renata Pisková , ředitelka Státního okresního archivu Jihlava, akreditovaný lektor

Program semináře:

 1. Aktuální právní předpisy ke spisové službě a archivnictví
 2. Spisové řády a spisové a skartační plány – zásady jejich tvorby
 3. Proces výkonu spisové služby od  příjmu (vzniku) dokumentu až po jeho vyřazení ze spisovny původce 
 4. Elektronické systémy spisové služby a základní parametry jejich atestace
 5. Práce s dokumenty a spisy v prostředí elektronických systémů spisové služby
 6. Ochrana osobních údajů při výkonu spisové služby
 7. Nejčastější chyby při práci s elektronickými systémy spisové služby
 8. Transakční protokol
 9. Ukládání elektronických a listinných dokumentů ve spisovnách
 10. Skartační lhůty – přehled právních předpisů stanovujících povinnost ukládat vybrané typy dokumentů 
 11.  Vyřazování dokumentů z organizací – skartační řízení 
 12.  Klasické vs. elektronické skartační řízení
 13.  Co je Národní archivní portál?
 14.  Postupy při vyřazování dokumentů neevidovaných, ze samostatných evidencí či   jiných informačních systémů
 15. Kontroly, přestupky a pokuty
 16. Otázky a odpovědi
 17. Shrnutí, praktické ukázky

Datum konání:       23. března 2023

Místo konání:       Přednáškový sál v GRANDHOTELU  v Brně,                             

                               ( naproti Vlakového nádraží)  Benešova 18, Brno

Prezentace od 8:30hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin

Informace o semináři:  Seminář zajišťuje Petr Lekeš vzdělávací agentura s.r.o. Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/PV-299/2015, AK/VE-193/201. 6. hodin. Akreditovaná instituce MV ČR, číslo: AK/I-57/2011  Kontakt: Mobil: 776 574 359,  IČO: 292 88 533,  nejsme plátci DPH.

 Účastnický poplatek  ve výši 1800,- Kč  (v ceně je započítáno: oběd, káva, minerálka, písemný materiál) uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu:   43 – 95 85 41 02 67/ 0100  Variabilní symbol 1923,  poplatek uhraďte do 22.3. 2023, nebo hotově v den konání u prezentace.

E-mail: info@vzdelavanilekes.cz

tel.:776 574 359

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem. 

ÚŘEDNÍK ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÍHO CELKU, DLE ZÁKONA č.: 312/2012 ( ÚŘEDNÍK OBECNÍHO, MĚSTSKÉHO ÚŘADU, MĚSTSKÉ ČASTI….) VYPLNÍ KOLONKU DATUM A MÍSTO NAROZENÍ, A DO DOPLNUJÍCÍCH INFORMACÍ UVÉCT ÚŘEDNÍK nebo VEDOUCÍ ÚŘEDNÍK.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.