Zákoník práce v roce 2024

                   ZÁKONÍK PRÁCE V ROCE 2024

Seminář je určen všem pracovníkům na úseku personálního oddělení, podnikovým právníkům, mzdovým účetním, vedoucím zaměstnancům podniků, firem, škol, příspěvkovým a rozpočtovým organizací…

Lektor:  JUDr. Dagmar  Berková – Vedoucí právního odboru Oblastního    

                                         inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj

 Program semináře:

 1. Vznik změny a zánik pracovního poměru

 • Dovolená ve zkušební době
 •   Využití umělé inteligence při procesu náboru nových zaměstnanců
 •   Majetková práva při úmrtí zaměstnance

 2. DPP a DPČ změny od 1.7.2024 (novela novely) a od 1.1. 2025

 3. Nejnovější judikatura v oblasti upravované pracovněprávními předpisy – zajímavé rozsudky Nejvyššího soudu např.:

 •   Náhrada škody – při uložení pokuty, vyšší dani z příjmu, prokazování změny poměrů poškozeného zaměstnance
 •   Odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky – co bude soud zkoumat
 •   Simulace organizační změny
 •   Výkon práce v době dočasné pracovní neschopnosti
 •   Více výpovědních důvodů – možnost výběru důvodu zaměstnavatelem?
 •   Těhotná zaměstnankyně, potrat x zákaz výpovědi
 •   Objektivní a subjektivní lhůta pro výpověď
 •   Posttraumatická stresová porucha jako pracovní úraz
 •   Rozdílná výše odstupného při skončení výpovědí nebo dohodou

 4.  Zaměstnanost

 •   Nová definice nelegální práce
 •   Jak poznat zastřené zprostředkování pracovní síly
 •   Odpovědnost uživatele za umožnění zastřeného zprostředkování

 5.  Různé novinky

 • podpora v nezaměstnanosti při opakované nezaměstnanosti
 • ručení stavebních podnikatelů za nevyplacené mzdy svých subdodavatelů – úprava, podmínky, liberace
 • valorizační mechanismus minimální mzdy.         Dotazy, diskuze…..

      Datum konání:      21. května 2024 

     Místo konání:       Přednáškový sál v GRANDHOTELU  v Brně,                             

                               ( naproti Vlakového nádraží)  Benešova 18, Brno

(hotel se nachází asi 10 minut pěší chůze z autobusového nádraží směrem do centra města )

 Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin, ukončení asi v 13:00 hodin.

 Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš – vzdělávací agentura. Akreditovaná instituce MV ČR, přidělené číslo: AK/I-20/2010. IČO: 717 70 844,  nejsme plátci DPH.  Kontakt:  Mobil:  776 574 359. Účastnický poplatek ve výši  1900,- Kč  (v ceně je započítáno: oběd, káva, minerálka, písemný materiál),uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu:  35 – 58 21 81 02 57/ 0100 Variabilní symbol  2924,  poplatek uhraďte do 20.5. 2024, nebo hotově v den konání u prezentace.

   

E-mail: info@vzdelavanilekes.cz    http://www.vzdelavanilekes.cz 

Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o účasti obdrží  účastníci semináře v den jeho konání, s údaji uvedenými na této přihlášce. Proto uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.