Aktuální problémy spisové služby

 AKTUÁLNÍ  PROBLÉMY  SPISOVÉ  SLUŽBY 

Seminář je určen pro pracovníky veřejné  a soukromé sféry, kteří v rámci své pracovní náplně se věnují výkonu spisové služby. Obsahově je seminář zaměřen na objasnění problematiky výkonu předarchivní péče, výkonu spisové služby v listinné a elektronické podobě a péče o archiválie dle požadavků kladených aktuální archivní legislativou. Seminář je programově uspořádán na komentovaný výklad platné legislativy v oblasti výkonu spisové a archivní služby – zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů  a  vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Přednášející:  Mgr. Pavel Šrámek Ph.D. Státní okresní archiv Zlín

Cílem je seznámení se zásadami spisové služby v listinné i v elektronické podobě tak, aby odpovídala platné legislativě.

Program semináře:

  • informace o platné legislativě
  • rozdělení původců
  • spisová služba v listinné a v elektronické podobě
  • elektronické skartační řízení
  • specifika dokumentů v digitální podobě
  • odpovědi na dotazy

Datum konání:      23. ČERVNA 2020

Místo konání:      Přednáškový sál  INTERHOTELU MOSKVA ve Zlíně,

                                    nám. Práce  2512  ZLÍN    

         Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi  14.00 hodin.    

Informace o semináři:  Seminář zajišťuje Petr Lekeš vzdělávací agentura s.r.o. 

Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/PV-299/2015. Akreditovaná instituce MV ČR, číslo: AK/I-57/2011  Kontakt: Mobil: 776 574 359,  IČO: 292 88 533,  nejsme plátci DPH. Účastnický poplatek  ve výši 1500,- Kč(v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu, káva, minerálka , písemný materiál ),uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu:   43 – 95 85 41 02 67/ 0100 Variabilní symbol 2820,  poplatek uhraďte do 22.6. 2020  nebo hotově v den konání u prezence.

DODRŽENÍ PLATNÝCH HYGIENICKÝCH PŘEDPISŮ ZAJISTÍ INTERHOTEL MOSKVA, DLE AKTUÁLNÍCH NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR.

       ……………………………………………………………………………………………………

info@vzdelavanilekes.cz 

Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o účasti obdrží  účastníci semináře v den jeho konání, s údaji uvedenými na této přihlášce. Proto uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.