Aktuální problémy spisové služby

Akreditovaný program: Současná archivní a spisová služba – aktuální platná legislativa

 Aktuální problémy spisové služby

Seminář je určen pro pracovníky veřejné  a soukromé sféry, kteří v rámci své pracovní náplně se věnují výkonu spisové služby. Obsahově je seminář zaměřen na objasnění problematiky výkonu předarchivní péče, výkonu spisové služby v listinné a elektronické podobě a péče o archiválie dle požadavků kladených aktuální archivní legislativou. Seminář je programově uspořádán na komentovaný výklad platné legislativy v oblasti výkonu spisové a archivní služby – zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů  a  vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Přednášející:  Mgr. Pavel Šrámek Ph.D.

 Státní okresní archiv Zlín, akreditovaný lektor

Seminář bude zaměřen na aktuální problémy praktického výkonu spisové služby, jak v listinné, tak v elektronické podobě, v souvislosti s pokračující elektronizací a rostoucím počtem digitálních dokumentů. Probrány budou nejnovější již schválené i připravované změny v archivní legislativě (archivní zákon, vyhláška o podrobnostech spisové služby, standard pro elektronické systémy spisové služby) a jejich dopad na výkon spisové služby pro jednotlivé typy původců.

 Obsah:

– informace o archivní a další legislativě

– povinnosti jednotlivých původců

– schválené i připravované změny v archivní legislativě

– vedení spisové služby v listinné a elektronické podobě

– popis elektronického skartačního řízení

– praktická doporučení pro výkon spisové služby

Datum konání:     30. března 2023

Místo konání:       Přednáškový sál  INTERHOTEL ZLÍN  (dříve hotel Moskva),

                              nám. Práce 2512, ZLÍN            

                          Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin, 

Informace o semináři:  Seminář zajišťuje Petr Lekeš vzdělávací agentura s.r.o.  Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/PV-299/2015, AK/VE-193/2015.  6. hodin. Akreditovaná instituce MV ČR, číslo: AK/I-57/2011  Kontakt: Mobil: 776 574 359,  IČO: 292 88 533,  nejsme plátci DPH.

  Účastnický poplatek  ve výši 1700,- Kč(v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu, káva, minerálka , písemný materiál ),uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu:   43 – 95 85 41 02 67/ 0100 Variabilní symbol 2123,  poplatek uhraďte do 29.3. 2023  nebo hotově v den konání u prezentace.

E-mail: info@vzdelavanilekes.cz

Telefon: 776 574 359 Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o účasti obdrží  účastníci semináře v den jeho konání, s údaji uvedenými na této přihlášce. Proto uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem.

ÚŘEDNÍK ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÍHO CELKU, DLE ZÁKONA č.: 312/2012 ( ÚŘEDNÍK OBECNÍHO, MĚSTSKÉHO ÚŘADU, MĚSTSKÉ ČASTI….) VYPLNÍ KOLONKU DATUM A MÍSTO NAROZENÍ, A DO DOPLNUJÍCÍCH INFORMACÍ UVÉCT ÚŘEDNÍK nebo VEDOUCÍ ÚŘEDNÍK.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.