Zákon o ochraně ovzduší

Akreditovaný program: Aktualizační vzdělávání vedoucích úředníků a úředníků veřejné správy v oblasti životního prostředí

ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ- NOVÉ PŘEDPISY

Seminář je určen  pro všechny pracovníky v oblasti životního prostředí, právnické i fyzické osoby podnikající v těchto oblastech, pro pracovníky orgánů státní správy a samosprávy, ekology. …

Přednáší: RNDr. Jiří Grúz     akreditovaný lektor, ex úředník MŽP ČR

Program:

1/ Novela zákona o ovzduší, účinná k 1.1.2024

   – hlášení ISPOP, poplatky, SPE

   – sčítání zdrojů, virtuální komín, předpisy EU

   – změny/doplnění příloh zákona a vyhlášky

   – kontrola kotlů v RD a bytových domech,  referenční  

     finanční limit

2/ Výměny kotlů- aktuelní stav, povinnosti, termíny

3/ Regulované látky- změny ISPOP, nové povinnosti

4/ Další novinky legislativy, změny stavebního práva a jiné

5/ Dotazy, diskuze, závěr

Datum konání:     23. ledna 2024                               

Místo konání:       Přednáškový sál v GRANDHOTELU  v Brně,                              

                               ( naproti Vlakového nádraží)  Benešova 18, Brno

(hotel se nachází asi 10 minut pěší chůze z autobusového nádraží směrem do centra města )                Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin

 Informace o semináři:  Seminář zajišťuje Petr Lekeš vzdělávací agentura s.r.o.  Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/PV-541/2011, AK/VE332/2011, 6. hodin. Akreditovaná instituce MV ČR, číslo: AK/I-57/2011  Kontakt: Mobil: 776 574 359,  IČO: 292 88 533,  nejsme plátci DPH. Účastnický poplatek  ve výši 1800,- Kč  (v ceně je započítáno: oběd, káva, minerálka) uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu:   43 – 95 85 41 02 67/ 0100  Variabilní symbol 224,  poplatek uhraďte do 22.1. 2024, nebo hotově v den konání u prezentace.

E-mail: info@vzdelavanilekes.cz, http://www.vzdelavanilekes.cz 

Vzdělávací agentura,  Novoveská 1056, 687 25 Hluk, Tel.: 776 574 359

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem. 

ÚŘEDNÍK ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÍHO CELKU, DLE ZÁKONA č.: 312/2012 ( ÚŘEDNÍK OBECNÍHO, MĚSTSKÉHO ÚŘADU, MĚSTSKÉ ČASTI….) VYPLNÍ KOLONKU DATUM A MÍSTO NAROZENÍ, A DO DOPLNUJÍCÍCH INFORMACÍ UVÉCT ÚŘEDNÍK nebo VEDOUCÍ ÚŘEDNÍK.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.