!!! SEMINÁŘ JIŽ JE OBSAZEN, MÍSTA NEJSOU!!! Novela zákoníku práce

          NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE  2023/2024

Seminář je určen všem pracovníkům na úseku personálního oddělení, podnikovým právníkům, mzdovým účetním, vedoucím zaměstnancům podniků, firem, škol, příspěvkovým a rozpočtovým organizací…

Lektor:  JUDr. Dagmar  Berková – Vedoucí právního odboru Oblastního    

                                         inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj

 Program semináře:

1.      Informační povinnost zaměstnavatele

 • Lhůta, povinně sdělované informace, elektronická podoba, pro DPP a DPČ

2.      změny v oblasti dohod konaných mimo pracovní poměr

 •   Nároky – dovolená, ošetřovné příplatky, překážky v práci
 •   Žádost o zaměstnání s jistějšími a předvídatelnějšími podmínkami
 •  Písemné odůvodnění výpovědi

3.    Písemná žádost o rodičovskou dovolenou – obsah, opakovanost, závaznost

4.    Digitalizace pracovněprávních dokumentů

 •     Elektronické uzavírání pracovněprávní dokumentace
 •     Elektronické doručování pracovněprávní dokumentace
 •     Nová fikce doručení

5.    Práce na dálku

 •   Benefit i nařízená
 •   Podmínky
 •   Písemná dohoda
 •   Možnost výpovědi dohody
 •   Žádost pečujících osob

6.    Zkrácený úvazek

 •   Žádost pečujících osob

7.    Novela zákona o inspekci práce – nové přestupky 

8.    Další změny

9.    Diskuze, dotazy

10. Dotazy, aktuality

Datum konání:      26. září 2023 

  Místo konání:     Přednáškový sál Hotel Panon Hodonín, Koupelní 4

                              Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi  13.00 hodin.    

Informace o semináři:  Seminář zajišťuje Petr Lekeš vzdělávací agentura s.r.o. Akreditovaná instituce MV ČR, číslo: AK/I-57/2011  Kontakt: Mobil: 776 574 359,  IČO: 292 88 533,  nejsme plátci DPH. Účastnický poplatek  ve výši 1500,- Kč  (v ceně je započítáno: oběd, káva, minerálka, písemný materiál) uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu:   43 – 95 85 41 02 67/ 0100  Variabilní symbol 4223,  poplatek uhraďte do 25.9. 2023, nebo hotově v den konání u prezentace.

E-mail: info@vzdelavanilekes.cz    http://www.vzdelavanilekes.cz 

Telefon: 776 574 359 Seminář: Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o účasti obdrží  účastníci semináře v den jeho konání, s údaji uvedenými na této přihlášce. Proto uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.