Archivní a spisová služba

Akreditovaný program:

Současná archivní a spisová služba – aktuální platná legislativa

Seminář je určen pro pracovníky veřejné  a soukromé sféry, kteří v rámci své pracovní náplně se věnují výkonu spisové služby. Obsahově je seminář zaměřen na objasnění problematiky výkonu předarchivní péče, výkonu spisové služby v listinné a elektronické podobě a péče o archiválie dle požadavků kladených aktuální archivní legislativou. Seminář je programově uspořádán na komentovaný výklad platné legislativy v oblasti výkonu spisové a archivní služby – zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů  a  vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Přednášející:  PhDr. Renata Pisková , ředitelka Státního okresního archivu Jihlava

Program semináře:                                                             akreditovaný lektor

 1. Současná archivní legislativa – změny ve spisové službě v souvislosti s novelou archivní legislativy
 2. Spisová služba – základní pojmy
 3. Původci a jejich povinnosti
 4. Národní standard pro elektronické systémy spisových služeb a jeho poslední novela
 5. Atestace elektronických systémů spisových služeb a jejich podmínky
 6. Správa dokumentů a spisů v prostředí elektronických systémů spisové služby s důrazem na chyby, kterých se původci dopouštějí
 7. Autentizační prvky digitálních dokumentů
 8. Vnitřní předpisy pro oblast spisové služby (Spisové řády a spisové a skartační plány – zásady pro jejich zpracování, jejich vzory)
 9. Ochrana osobních údajů při výkonu spisové služby
 10. Transakční protokol
 11. Ukládání elektronických a listinných dokumentů ve spisovnách
 12. Skartační lhůty – přehled právních předpisů stanovujících povinnost ukládat vybrané typy dokumentů 
 13. Vyřazování dokumentů z organizací – skartační řízení 
 14. Klasické vs. elektronické skartační řízení
 15. Předávání dokumentů vybraných za archiválie do archivů
 16. Postupy při vyřazování dokumentů neevidovaných, ze samostatných evidencí či jiných informačních systémů
 17. Národní archivní portál
 18. Přestupky proti archivnímu zákonu, kontroly a pokuty
 19. Diskuze – odpovědi na dotazy z praxe účastníků semináře

Datum konání:      11. dubna 2024

Místo konání:       Přednáškový sál v GRANDHOTELU  v Brně,                             

       ( naproti Vlakového nádraží)  Benešova 18, Brno, Prezentace od 8:30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin

Informace o semináři:  Seminář zajišťuje Petr Lekeš vzdělávací agentura s.r.o.

Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/PV-299/2015, AK/VE-193/201. 6. hodin. Akreditovaná instituce MV ČR, číslo: AK/I-57/2011  Kontakt: Mobil: 776 574 359,  IČO: 292 88 533,  nejsme plátci DPH.  Účastnický poplatek  ve výši 1900,- Kč  (v ceně je započítáno: oběd, káva, minerálka, písemný materiál) uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu:   43 – 95 85 41 02 67/ 0100 Variabilní symbol 2524,  poplatek uhraďte do 10.4. 2024, nebo hotově v den konání u prezentace

E-mail: info@vzdelavanilekes.cz, http://www.vzdelavanilekes.cz 

tel.:776 574 359

Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu obdržíte v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce. 

ÚŘEDNÍK ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÍHO CELKU, DLE ZÁKONA č.: 312/2012 ( ÚŘEDNÍK OBECNÍHO, MĚSTSKÉHO ÚŘADU, MĚSTSKÉ ČASTI….) VYPLNÍ KOLONKU DATUM A MÍSTO NAROZENÍ, A DO DOPLNUJÍCÍCH INFORMACÍ UVÉCT ÚŘEDNÍK nebo VEDOUCÍ ÚŘEDNÍK.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.