Novela zákoníku práce

Transpoziční novela zákoníku práce v roce 2023 a k 1. lednu 2024

– první zkušenosti z aplikace praktickými příklady řešení –

s důrazem na změny v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr, výkon práce na dálku a právní úpravy dovolené zaměstnanců včetně další novely ZP k 1. lednu 2024

Lektor: Mgr. Zdeněk Schmied –

vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

Konzultační seminář se bude věnovat aktuálním otázkám a praktickým řešením aplikace novelou dotčených ustanovení zákoníku práce a souvisejících právních předpisů s důrazem na problematiku dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ), výkonu práce na dálku a komplexní právní úpravu dovolené k 1. ledna 2024.

  1. Transpozice směrnic Evropského parlamentu a Rady (EU) – stručně
  2. Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům – stručně
  3. Zásadní změny v dohodách o pracích mimo prac. poměr – podrobně
  4. Komplexní právní úprava dovolené včetně dohod podrobně
  5. Zvláštní pracovní podmínky stanovených skupin zaměstnanců – stručně
  6. Výkon práce „na dálku“ a náhrada výdajů s ní spojenýchpodrobně
  7. Změny v doručování písemností a elektronická komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a naopak – stručně
  8. Doprovodné legislativně technické a věcné změny – přehledně 

Kromě výše uvedeného bude vysvětlena změna právní úpravy uvolňování zaměstnanců na tábory dětí a mládeže a na obdobné sportovní akce provedená s účinností od 1. ledna 2024 novelou § 203 odst. 2 písm. h) a § 203a zákoníku práce zákonem č. 321/2023 Sb.

V rámci semináře bude dán maximální prostor posluchačům na konkrétní dotazy a podněty a současně budou prezentovány první zkušenosti z aplikace poslední novely zákoníku práce.

Cílovou skupinou, pro níž je seminář především určen, jsou personalisté, mzdové účetní a vedoucí zaměstnanci zaměstnavatelů působících nejen v podnikatelské sféře, ale též v rozpočtové či příspěvkové oblasti a další zájemci s minimálně základní orientací v pracovněprávní problematice.

Seminář je především konzultační povahy a umožňuje tak účastníkům řešit na místě konkrétní situace v jejich personální činnosti.

Datum konání:     15. února 2024

Místo konání:       Přednáškový sál – G   Domu kultury v Šumperku, Sady 1. máje Šumperk

   Dům kultury se nachází 10 minut pěší chůze od autobusového, vlakového nádraží. Projít nadstřešeným průchodem Domu kultury směrem do parku a přednáškový G sál se nachází na levé straně.  

. Prezence od 8:30 hodin  Zahájení semináře:  v 9:00 hod., ukončení asi ve 13.00

Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš – vzdělávací agentura Akreditovaná instituce MV ČR, přidělené číslo: AK/I-20/2010. IČO: 717 70 844,  nejsme plátci DPH.  Kontakt:  Mobil:  776 574 359. Účastnický poplatek  ve výši  1500,- Kč (v ceně je započítáno: drobné občerstvení, káva, minerálka, písemný materiál) , uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu: 35 – 58 21 81 02 57/ 0100  Variabilní symbol 924,  poplatek uhraďte do 14.2. 2024, nebo hotově v den konání u prezentace.

E-mail: info@vzdelavanilekes.cz, http://www.vzdelavanilekes.cz 

Vzdělávací agentura,  Novoveská 1056, Hluk 687 25 , Tel.: 776 574 359

Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu obdržíte v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.