NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

 NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

Seminář je určen všem pracovníkům na úseku personálního oddělení, podnikovým právníkům, mzdovým účetním, vedoucím zaměstnancům podniků, firem, škol, příspěvkovým a rozpočtovým organizací…

Lektor:  JUDr. Dagmar  Berková – Vedoucí právního odboru Oblastního     

                                             inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj

Program semináře:

1. Novela zákoníku práce a souvisejících předpisů

– nový výpočet dovolené a jak se připravit

– sdílené pracovní místo

– náhrada mzdy a nemajetkové újmy při pracovním úrazu

– doručování písemností

– vysílání zaměstnanců do zahraničí a ze zahraničí – informativně

– agenturní zaměstnávání – krátký exkurz

upozornění na malé, ale významné změny v zákoníku práce

2. Vznik a změny prac. právních vztahů -zkrácení úvazku, změna druhu a místa výkonu práce, překážky v práci

3. Skončení prac. poměru, nárok na odstupné, průměrný výdělek, hromadné propouštění

4.  související judikatura Nejvyššího soudu ČR

Dotazy, diskuze, závěr

Datum konání:     24. září 2020 

Místo konání:    Přednáškový sál v Hotelu U Divadla Znojmo,

                           nám. Republiky 16, Znojmo                

   (Hotel U Divadla se nachází 300 metrů od autobusového nádraží směrem do centra města, 5 minut chůze)

Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi ve 13.00 hodin.

  Informace o semináři:  Seminář zajišťuje Miroslav Lekeš s.r.o.

 Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/PV-520/2019. Akreditovaná instituce MV ČR,  přidělené číslo: AK/I-43/2014, IČO  255 70 137,  nejsme plátci DPH. Kontakt: Mobil: 776 574 359.

Účastnický poplatek  ve výši  1300,- Kč (v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu , káva, minerálka) , uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště  na číslo účtu:  55 73 06 02 57/ 0100 

 Variabilní symbol  4020, poplatek uhraďte do  23.9. 2020, nebo hotově v den konání u prezence.               

      ………………………………………………………………………………………………………

E-mail: info@vzdelavanilekes.cz, http://www.vzdelavanilekes.cz 

Tel.: 776 574 359

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem. 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.