Vodovody a kanalizace

VODOVODY A KANALIZACE – nová znění předpisů

Seminář  je určen všem vodohospodářům a pracovníkům na úseku ekologie, podnikovým referentům životního prostředí a zaměstnancům městských a obecních úřadů, pověřených správou v oblasti vodního hospodářství.

Přednášející: RNDr. Jiří Grúz – Ministerstvo životního prostředí ČR,

                                                       akreditovaný lektor MŽP ČR pro vodní hospodářství

 Program:

1/ Novinky legislativy: novely zákonů, vyhláška 305/2019 Sb. a j.

2/ Aktuelní stav zákona a vyhlášky o vodovodech a kanalizacích

      – povinnosti hlášení (VÚME, VÚPE, surová voda, kalkulace)

      – povinnosti a změny  k 1/1 2020 a k 1/1 2024

      – přípojky, odběratelé, provozně související VaK- dohody a smlouvy

      – vodné, stočné, jednosložková a dvousložková cena, srážkové vody, výpočet

      – ochranná pásma (zástavba okolo ČOV), přeložky vodovodů a kanalizací

3/ Dotazy, diskuze, závěr

Datum konání:     28. února 2020

Místo konání:     Přednáškový sál v Imperial Hotelu Ostrava, Tyršova 6,  Ostrava

  Imperial Hotel Ostrava  přímo v centru města – na začátku pěší zóny v bezprostřední blízkosti hlavního Masarykova náměstí. Hotel je snadno dostupný autem a blízká Nádražní ulice umožňuje pohodlné spojení městskou hromadnou dopravou. Ostravské Hlavní vlakové nádraží je vzdáleno 2,5 km. Nastupte do kterékoli tramvaje a vystupte na zastávce Elektra (6. zastávka).  Hotel Imperial je vzdálen asi 1 minutu chůze. Ústřední autobusové nádraží je vzdáleno 1 km. Použijte tramvaj č. 2, 4, 8 nebo 12 ze zastávky Náměstí Republiky, směrem do centra Ostravy. Vystupte na zastávce Elektra (2. zastávka), hotel Imperial je vzdálen asi 1 minutu chůze. Parking u hotelu v rámci kongresové akce 100 Kč / 1 auto/ nebydlící host. Místa nejsou garantována. V okruhu 2 minut pěší chůze od hotelu je 5 parkovišť, placená dle svých ceníků.

Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi ve 13.00 hodin.

Informace o semináři: Seminář zajišťuje Miroslav Lekeš s.r.o – vzdělávací agentura. Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/PV-510/2014  . Akreditovaná instituce MV ČR, přidělené číslo: AK/I-43/2014, IČO  255 70 137,  nejsme plátci DPH.  Kontakt: Mobil: 776 574 359 info@vzdelavanilekes.cz

 Účastnický poplatek  ve výši  1500,- Kč (v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu, káva, minerálka) , uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště  na číslo účtu:  55 73 06 02 57/ 0100   Variabilní symbol 1920,  poplatek uhraďte do 27.2. 2020, nebo hotově v den konání u prezentace.

      ……………………………………………………………………………………………………

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem. 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.