Zákoník práce

ZÁKONÍK PRÁCE

Konzultační seminář k aktuální pracovněprávní problematice 2021

s poznatky z aplikace vybraných ustanovení poslední novely zákoníku práce

Lektor: Mgr. Zdeněk Schmied –

vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

Seminář je primárně zaměřen na poznatky získané z aplikace vybraných složitějších ustanovení poslední novely zákoníku práce (např. uvolňování zaměstnanců na tábory dětí a mládeže a na sportovní soustředění, dovolená, doručování písemnosti, sdílené pracovní místo). Současně budou prezentovány některé významné judikáty Nejvyššího soudu ČR v pracovněprávní problematice.

Obsah semináře je zaměřen především na tyto oblasti:

1. Obecné principy pracovního práva

– zákoník práce („ZP“) v systému právního řádu a vztah k jiným zákonům

– základní zásady pracovního práva, působnost ZP, forma právních jednání,

2. Pracovní poměr

– jednání před vznikem pracovního poměru (informace, vstupní lékař. prohlídky)

– vznik, změny, skončení

– ochranná doba, odstupné, neplatné rozvázání prac. poměru

– jmenování a odvolání (vzdání se) ved. pracovního místa

3. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

– dohoda o provedení práce

– dohoda o pracovní činnosti

– odchylky od pracovního poměru

4. Pracovní doba a doba odpočinku

– pracovní doba a její rozvrhování

– doby odpočinku a přestávky v práci

– pružné rozvržení pracovní doby

5. Překážky v práci

– překážky na straně zaměstnance

– překážky na straně zaměstnavatele

6. Dovolená

– nová koncepce dovolené od 1.1.2021

– podmínky nároku a stanovení délky dovolené

– limitované a nelimitované náhradní doby, které se pro účely dovolené považují za výkon práce a podmínky jejich započítávání

– čerpání dovolené

– náhrada mzdy za dovolenou

– krácení dovolené (již jen v případě neomluvené absence

– specifika dodatkové dovolené

– převedení nevyčerpané dovolené z roku 2020

7. Společná ustanovení, zejména

– potvrzení o zaměstnání

– doručování písemností

– sdílené pracovní místo

– přechod práv a povinností z prac. právních vztahů.

V jednotlivých částech bude důraz kladen na změny provedené poslední novelou zákoníku práce (zákon č. 285/2020 Sb.) s účinností k 30.7.2020 a 1.1.2021.

Seminář je zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích a dalších zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva a plní úkoly v této oblasti.

Datum konání:    21. října  2021

Místo konání:     Přednáškový sál v Imperial Hotelu Ostrava, Tyršova 6,  Ostrava

        Imperial Hotel Ostrava  přímo v centru města – na začátku pěší zóny v bezprostřední blízkosti hlavního Masarykova náměstí. Hotel je snadno dostupný autem a blízká Nádražní ulice umožňuje pohodlné spojení městskou hromadnou dopravou. Ostravské Hlavní vlakové nádraží je vzdáleno 2,5 km. Nastupte do kterékoli tramvaje a vystupte na zastávce Elektra (6. zastávka).  Hotel Imperial je vzdálen asi 1 minutu chůze. Ústřední autobusové nádraží je vzdáleno 1 km. Použijte tramvaj č. 2, 4, 8 nebo 12 ze zastávky Náměstí Republiky, směrem do centra Ostravy. Vystupte na zastávce Elektra (2. zastávka), hotel Imperial je vzdálen asi 1 minutu chůze. Parking u hotelu v rámci kongresové akce 100 Kč / 1 auto/ nebydlící host. Místa nejsou garantována. V okruhu 2 minut pěší chůze od hotelu je 5 parkovišť, placená dle svých ceníků.

Prezence od 9:00 hodin  Zahájení semináře:  v 9:30 hodin,  ukončení asi ve 13.30 hodin.

  Informace o semináři:  Seminář zajišťuje Miroslav Lekeš s.r.o. 

Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/VE-328/2019  Akreditovaná instituce MV ČR,  přidělené číslo: AK/I-43/2014, IČO  255 70 137,  nejsme plátci DPH. Kontakt: Mobil: 776 574 359.

 Účastnický poplatek  ve výši  1700,- Kč (v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu, káva, minerálka) , uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště  na číslo účtu:  55 73 06 02 57/ 0100  Variabilní symbol 4221, poplatek uhraďte do  20.102021, nebo hotově v den konání u prezence.               

E-mail: info@vzdelavanilekes.cz, http://www.vzdelavanilekes.cz 

Tel.: 776 574 359

Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu obdržíte v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.