Novela zákoníku práce – PREZENČNÍ SEMINÁŘ V OLOMOUCI SE NEBUDE KONAT, BUDE 23.2. 2021 ONLINE

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE – zásadní věcné změny novely zákoníku práce s účinností od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021

Lektor: Mgr. Zdeněk Schmied –

vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

A n o t a c e :

Parlamentem České republiky byla schválena zásadní novela zákoníku práce a některých dalších souvisejících zákonů. Zákon byl vyhlášen pod č. 285/2020 Sb. S dělenou účinností, a to k 30. 7. 2020 a k 1. 1. 2021 zavádí některé velmi podstatné věcné změny, především koncepční změnu dovolené, na něž je třeba se v dostatečném časovém předstihu připravit. Cílem semináře je prezentace nejdůležitějších věcných změn zásadních institutů zákoníku práce a souvisejících právních předpisů, mezi něž patří:

  • možnost vytváření sdílených pracovních míst,
  • koncepční změna výpočtu a čerpání dovolené (v hodinách),
  • rozšíření důvodů vyloučení pružného rozvržení pracovní doby,
  • rozšíření okruhu překážek v práci v obecném zájmu (jiné úkony v obec. zájmu),
  • změny v oblasti náhrad za ztrátu na výdělku a některých dalších náhrad majetkové a nemajetkové újmy,
  • změny povinností v oblasti agenturního zaměstnávání a při vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb,
  • změny v oblasti doručování písemností a vydávání potvrzení o zaměstnání,
  • změny v oblasti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zvláštní případ výpovědi dané zaměstnancem v souvislosti s přechodem,
  • další dílčí změny věcné i legislativně technické.

Seminář je zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích a dalších zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva a plní úkoly v této oblasti.

Datum konání prezenčního semináře:    22. ledna 2021

Místo konání:       Přednáškový sál v HOTELU CLARION CONGRESS OLOMOUC    

 Jeremenkova 36, OLOMOUC. (Clarion Congress hotel Olomouc ( dříve hotel SIGMA) se nachází  naproti Hlavního vlakového nádraží Olomouc,do budovy projít vchodem na levé stravě, přednáškový sál  je v 1. patře)

Prezence od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi ve 13.00 hodin.

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO EPIDEMIOLOGICKÉHO VÝVOJE BUDOU PŘIHLÁŠKY  PŘEVEDENY NA ONLINE SEMINÁŘ.

  Informace o semináři:  Seminář zajišťuje Miroslav Lekeš s.r.o. 

Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/VE-328/2019  Akreditovaná instituce MV ČR,  přidělené číslo: AK/I-43/2014, IČO  255 70 137,  nejsme plátci DPH. Kontakt: Mobil: 776 574 359.

 Účastnický poplatek  ve výši  1500,- Kč (v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu, káva, minerálka) , uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště  na číslo účtu:  55 73 06 02 57/ 0100  Variabilní symbol 621, poplatek uhraďte do  21.1. 2021

          Online seminář:  23. února 2021, od  9.00 hodin do 13.00 hodin. Živé vysílání, dotazy formou chatu, přihlašovací údaje obdržíte na email, po zaslání přihlášky.  Fakturační údaje stejné jako na prezenčním semináři.   

     ……………………………………………………………………………………………………

Přihlášky na seminář posílejte: E-mail: info@vzdelavanilekes.cz, http://www.vzdelavanilekes.cz 

, Tel.: 776 574 359

Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu obdržíte v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.