Novela zákoníku práce

Transpoziční novela zákoníku práce v roce 2023

Lektor: Mgr. Zdeněk Schmied –

vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

Seminář je zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích a dalších zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva a plní úkoly v této oblasti.

Seminář je zaměřen na:

 1. Změny ZP v rámci tzv. „transpoziční novely“, která nabývá účinnosti v převážné části již 1. září 2023 a menší část k 1. lednu 2024.
 2. Transpozice směrnic Evropského parlamentu a Rady (EU)
 3. Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům
 4. Zásadní změny v dohodách o provedení práce a o pracovní činnosti
 5. Zvláštní pracovní podmínky stanovených skupin zaměstnanců
 6. Výkon práce „na dálku“ a náhrada výdajů s ní spojených
 7. Změny v doručování písemností a elektronická komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
 8. Doprovodné legislativně technické a věcné změny  
 1. K aplikaci vybraných ustanovení platní právní úpravy ZP a judikatuře NS, ÚS s dopadem na pracovněprávní vztahy
 1. Pozbytí zdravotní způsobilosti – převedení nebo rozvázání prac. poměru
 2. Pracovní doba a doba odpočinku
 3. Překážky v práci a náhrada mzdy/platu
 4. Dovolená – snadné metody aplikace výpočtu a čerpání v praxi

Seminář je především konzultační povahy a umožňuje tak účastníkům řešit na místě konkrétní situace v jejich personální činnosti.

Datum konání:      28. listopadu 2023

Místo konání:       Přednáškový sál v HOTELU CLARION CONGRESS OLOMOUC                                    Jeremenkova 36 OLOMOUC. 

(Clarion Congress hotel Olomouc se nachází  naproti Hlavního vlakového nádraží Olomouc, –   do budovy  projít  vchodem na levé stravě, přednáškový sál se nachází v 1. patře)

. Prezence od 8:30 hodin  Zahájení semináře:  v 9:00 hod., ukončení asi ve 13.00

Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš – vzdělávací agentura Akreditovaná instituce MV ČR, přidělené číslo: AK/I-20/2010. IČO: 717 70 844,  nejsme plátci DPH.  Kontakt:  Mobil:  776 574 359. Účastnický poplatek  ve výši  1800,- Kč (v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu, káva, minerálka, písemný materiál) , uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu: 35 – 58 21 81 02 57/ 0100  Variabilní symbol 6023,  poplatek uhraďte do 27.11. 2023, nebo hotově v den konání u prezentace.

E-mail: info@vzdelavanilekes.cz, http://www.vzdelavanilekes.cz 

Tel.: 776 574 359

Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu obdržíte v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.