Cestovní náhrady v roce 2024

CESTOVNÍ NÁHRADY V ROCE 2024

Účastníci  semináře budou především seznámeni s platnou legislativou o cestovních náhradách  pro rok 2024

Dále se všemi  ustanoveními zákoníku práce týkajícími se cestovních náhrad a především se všemi předpisy, tj. zvláště s vyhláškami MF a MPSV o výši stravného v ČR i zahraničí, cenách, sazbách  a s jejich optimálním uplatňováním.

Lektor: Ing. Christian Žmolík: uznávaný odborník na danou problematiku, bývalý odborný lektor  Finančního ředitelství v Ostravě, v současné době se věnuje lektorské a poradenské činnosti, daňový poradce č. osv. 4734, ABC.TAXES, s.r.o.

Program:

 • Právní předpisy v oblasti cestovních náhrad včetně připravovaných novel
 • Zásady při vyplácení CN
 • Podmínky pro poskytování CN zaměstnancům, OSVČ, společníkům a statutárním orgánům právnických osob
 • Daňová uznatelnost CN
 • Definice pracovní cesty
 • Povinnosti zaměstnavatele před pracovní cestou
 • Poskytování záloh na pracovní cesty – možné varianty poskytnutí
 • Druhy cestovních náhrad a podmínky pro jejich vyplácení
 • Stravné
 • Výdaje za ubytování
 • Jízdní výdaje
 • Jízdní výdaje za cesty k návštěvě člena rodiny
 • Nutné vedlejší výdaje
 • Daň silniční při použití vlastního vozidla na pracovní cestě
 • Tuzemská a zahraniční pracovní cesta – rozdíly při poskytování cestovních náhrad
 • Přepočet měn
 • Vypořádání zálohy na pracovní cestu (přeplatek, doplatek)
 • Zaokrouhlování a paušalizace cestovních náhrad
 • Dotazy, diskuze

Datum konání:   26. dubna 2024

  Místo konání:     Přednáškový sál Hotel Panon Hodonín, Koupelní 4

                              Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi  13.00 hodin.   

Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš – vzdělávací agentura. Akreditovaná instituce MV ČR, přidělené číslo: AK/I-20/2010. IČO: 717 70 844,  nejsme plátci DPH.  Kontakt:  Mobil:  776 574 359. Účastnický poplatek ve výši  1600,- Kč (v ceně je započítáno: Oběd dle hotelového menu, káva, minerálka, písemný materiál),uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu:  35 – 58 21 81 02 57/ 0100  Variabilní symbol 2824,  poplatek uhraďte do 25.4. 2024, nebo hotově v den konání u prezentace.

E-mail: info@vzdelavanilekes.cz http://www.vzdelavanilekes.cz  tel.:776 574 359

Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o účasti obdrží  účastníci semináře v den jeho konání, s údaji uvedenými na této přihlášce. Proto uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.