Cestovní náhrady pro rok 2019/2020

Účastníci semináře budou seznámeni především s platnou legislativou cestovních náhrad platnou pro rok  2019/2020.

Dál se všemi ustanoveními zákoníku práce týkajícími se cestovních náhrad a všemi předpisy, tj. zvláště s vyhláškami MF a MPSV o výši stravného v ČR i zahraničí, cenách, sazbách a s jejich optimálním uplatňováním.

Lektor: JUDr. Marie Salačová-odborný lektor,spoluautorka zákona,autorka odborných publikací

  Program:

Zásady a principy pro poskytování náhrad cestovních výdajů v podmínkách roku 2019/2020

Cestovní náhrady podle zákoníku práce a prováděcích předpisů, poskytování stravného, zahraničních cest,   pravidelného pracoviště, zpřesnění výkladových pochybností atd.

1. Diametrálně rozdělené poskytování cestovních náhrad pro zaměstnance zaměstnavatele v podnikatelské sféře a pro zaměstnavatele ve státní správě

2. Významné pracovněprávní souvislosti při poskytování cestovních náhrad

3. Principy poskytování cestovních náhrad a právní úkony při kterých se cestovní náhrady poskytují

4. Výklad problematiky sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců

5. Jednotlivé druhy cestovních náhrad

6. Problematika poskytování a krácení tuzemského i zahraničního stravného

7. Nejčastější problémy spojené s vyúčtováním tuzemských i zahraničních prac. cest (zaokrouhlování, kurzové přepočty, atd.)

8. Zálohy na pracovní cesty a jejich vyúčtování, cestovní příkazy-vystavování a vyúčtování, paušalizace cestovních náhrad,  daňové souvislosti a provázanost s dalšími předpisy

9. Rozsah poskytovaných cestovních náhrad při cestě v souvislosti s mimořádným výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště s uvedením příkladů správných a nesprávných postupů pro řešení této problematiky u zaměstnavatele. Poskytování náhrad cestovních výdajů u dalších skupin osob, tj. podnikatelů OSVČ, společníků a jednatelů společností s.r.o., členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob a osob v mimo pracovněprávních vztazích – zdůraznění odchylek ve srovnání se zaměstnanci

10. Právní úprava závodního stravování

Diskuse. (Doporučuje se, aby si zájemci na seminář vzali s sebou zákoník práce, tj. zákon č. 262/2006 Sb.)

Datum konání:   5. prosince 2019                                    

Místo konání:     Přednáškový sál  Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě,   Křížová 112/4, Jihlava

          (hotel se nachází asi 10 minut pěší chůze z autobusového nádraží směrem do centra města )                                                                

   Prezentace od 8:30 hodin    Zahájení semináře:  v  9:00 hodin,  ukončení asi  13:00 hodin.

 Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš – vzdělávací agentura.

 Akreditovaná instituce MV ČR,  přidělené číslo: AK/I-20/2010. IČO  717 70 844,  nejsme plátci DPH. Kontakt: Mobil: 776  574 359.  m.lekes@email.cz

Účastnický poplatek  ve výši: 1500,- Kč  (v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu , káva, minerálka), uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště  na číslo účtu:  35 – 58 21 81 02 57/ 0100

 Variabilní symbol  7619, poplatek uhraďte do  4.12.2019, nebo hotově v den konání u prezentace.        

    ……………

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem. 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.