Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – právní předpisy, legislativní povinnosti

Seminář je určen pro pracovníky veřejné a soukromé sféry, kteří se v rámci své pracovní náplně věnují zajišťování BOZP.Státní správa i podnikatelský sektor: školy, školky, zdravotnická a rehabilitační zařízení, obce…..  Cílem semináře je seznámit Vás s povinnostmi zaměstnavatele/OSVČ při zajišťování BOZP vyplývajících z platné legislativy.

Přednášející: Eva Farkašová

odborně způsobilá osoba v prevenci rizik, ARRAN-10-PRE-2015

 Program: 1/ Právní předpisy pro BOZP zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP; zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví; NV 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci; vyhláška 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií a další.

2/ Práva, povinnosti a odpovědnosti v BOZP

3/ Základní oblasti BOZP

             – organizace a řízení BOZP – předcházení ohrožení života a zdraví při práci

 • analýza a řízení rizik, vzájemná rizika, registr rizik
 • kategorizace práce, rizikové faktory
 • pracovně-lékařská péče, pracovní prohlídky
 • ochranné pracovní pomůcky (OOPP) a dodržování hygienických požadavků
 • pracovní úrazy – evidence, šetření, hlášení, nemoci z povolání
 • organizace školení v BOZP, odborná a zvláštní odborná způsobilost
 • práce zakázané těhotným ženám, kojícím matkám a mladistvým
 • požadavky na pracoviště
 • stroje a zařízení – kontroly, revize
 • kontroly úrovně BOZP
 • dokumentace BOZP, pracovní postupy
 • havarijní připravenost v BOZP

4/ Dotazy, diskuze, závěr

Datum konání:      6. prosince 2019   

Místo konání:         Přednáškový sál v Imperial Hotelu Ostrava, Tyršova 6,  Ostrava

           Imperial Hotel Ostrava , přímo v centru města u hlavního Masarykova náměstí. Hotel je snadno dostupný autem a  pohodlné spojení městskou hromadnou dopravou. Ostravské Hlavní vlakové nádraží je vzdáleno 2,5 km. Nastupte do kterékoli tramvaje a vystupte na zastávce Elektra (6. zastávka).  Hotel je asi 1 minutu chůze. Ústřední autobusové nádraží je vzdáleno 1 km. Použijte tramvaj č. 2, 4, 8 nebo 12 ze zastávky Náměstí Republiky, směrem do centra Ostravy. Vystupte na zastávce Elektra (2. zastávka), hotel je asi 1 minutu chůze. Parking u hotelu v rámci kongresové akce 100 Kč / 1 auto. Místa nejsou garantována.V okruhu 2 minut od hotelu je 5 parkovišť, placená dle svých ceníků.

        Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi  13.00 hodin.   

Informace o semináři:  Seminář zajišťuje Petr Lekeš vzdělávací agentura s.r.o.   Akreditovaná instituce MV ČR, číslo: AK/I-57/2011  Kontakt: Mobil: 776 574 359, m.lekes@email.cz IČO: 292 88 533,  nejsme plátci DPH. Účastnický poplatek  ve výši 1500,- Kč(v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu, káva, minerálka ),uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu:   43 – 95 85 41 02 67/ 0100

Variabilní symbol 7719 Poplatek uhraďte do 5.12. 2019  nebo hotově v den konání u prezence.

       ………………………………………………………………………………………………………

Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o účasti obdrží  účastníci semináře v den jeho konání, s údaji uvedenými na této přihlášce. Proto uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.