Zákoník práce v roce 2019/2020

ZÁKONÍK PRÁCE V ROCE 2019/2020

Pracovněprávní vztahy podle zákoníku práce ve znění právní úpravy platné v roce 2019 a dopady zavedení elektronické neschopenky od 1. 1. 2020 v pracovním právu

Lektor: Mgr. Zdeněk Schmied –

vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

A n o t a c e :Cílem semináře je prezentace v praxi nejfrekventovanějších institutů zákoníku práce a souvisejících právních předpisů účinných v roce 2019, a to s přihlédnutím k aktuální soudní judikatuře, a promítnutí zavedení tzv. e-neschopenky v pracovněprávních vztazích od 1. 1. 2020. Seminář je zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích a dalších zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva.

Obsah semináře zahrnuje zejména problematiku:

  • obecných institutů zákoníku práce,
  • předsmluvních vztahů, tj. vztahů mezi fyzickou osobou ucházející se o práci a potenciálním zaměstnavatelem,
  • vzniku, změn a skončení pracovního poměru,
  • dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, rozdíl mezi DPP a DPČ,
  • pracovní doby a doby odpočinku, včet. flexibilních forem rozvrhování pracovní doby,
  • zavedení povinného používání tzv. e-neschopenky od 1. 1. 2020 v souvislosti s náhradou mzdy, platu nebo odměny z dohody při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) podle zákoníku práce,
  • překážek v práci,  dovolenépéče o zaměstnance,
  • výkonu práce z jiného místa než na pracovišti zaměstnavatele  (homeworkingu a teleworkingu),
  • přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů
  • doručování písemností, a některých dalších institutů pracovního práva.

V rámci semináře budou účastníci informování o dílčích změnách v pracovněprávní oblasti, především v souvislosti se zavedením e-neschopenky od roku 2020, rovněž budou prezentovány aktuální soudní judikáty a konzultovány případné dotazy účastníků týkající se pracovněprávních vztahů..

Datum konání:     22. listopadu 2019

Místo konání:        Přednáškový sál v Imperial Hotelu Ostrava, Tyršova 6,  Ostrava

           Imperial Hotel Ostrava má výhodnou polohu přímo v centru města. Hotel je snadno dostupný autem a blízká Nádražní ulice umožňuje pohodlné spojení městskou hromadnou dopravou. Ostravské Hlavní vlakové nádraží je vzdáleno 2,5 km. Nastupte do kterékoli tramvaje a vystupte na zastávce Elektra (6. zastávka).  Hotel Imperial je vzdálen asi 1 minutu chůze. Ústřední autobusové nádraží je vzdáleno 1 km. Použijte tramvaj č. 2, 4, 8 nebo 12 ze zastávky Náměstí Republiky, směrem do centra Ostravy. Vystupte na zastávce Elektra (2. zastávka),  Parking u hotelu v rámci kongresové akce 100 Kč / 1 auto/ nebydlící host. Místa nejsou garantována.V okruhu 2 minut od hotelu je 5 parkovišť, placená dle svých ceníků.

            Prezence od 9:00 hodin  Zahájení semináře:  v 9:30 hodin,  ukončení asi ve 13:30 hodin.

  Informace o semináři:  Seminář zajišťuje Miroslav Lekeš s.r.o. Akreditovaná instituce MV ČR,  přidělené číslo: AK/I-43/2014, Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem: AK/PV-520/2019 IČO  255 70 137,  nejsme plátci DPH. Kontakt: Mobil: 776 574 359. m.lekes@email.cz

Účastnický poplatek  ve výši  1500,- Kč (v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu, káva, minerálka) , uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště  na číslo účtu:  55 73 06 02 57/ 0100 

 Variabilní symbol  7119, poplatek uhraďte do  21.11. 2019, nebo hotově v den konání u prezence.               

      ……………………………………………………………………………………………………

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.