Zákoník práce v roce 2019/2020

Seminář je určen všem pracovníkům na úseku personálního oddělení, podnikovým právníkům, mzdovým účetním, vedoucím zaměstnancům podniků, firem, škol, příspěvkovým a rozpočtovým organizací…

Lektor:  JUDr. Dagmar  Berková – Vedoucí právního odboru Oblastního     

                                             inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj

Program semináře:

  • Vznik změny a zánik pracovního poměru ve světle judikatury
  • Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti
  • Postup před vznikem pracovního poměru
  • Mzda a odměna za práci
  • E- neschopenka a její pracovněprávní dopad, náhrada mzdy, oznámení nástupu zaměstnance na neschopenku,  akceptace zaměstnavatelem – jaké provést úpravy ve vnitřních předpisech
  • Překážky v práci
  • Dovolená v současném ZP a připravovaná změna
  • Ochrana osobních práv zaměstnance, oprávněnost využívání kamerových systémů a jiných forem „dohledu“ nad zaměstnanci – judikatura
  • Nejnovější judikatura v oblasti upravované pracovněprávními předpisy – zajímavé rozsudky Nejvyššího soudu
  • Účastníkům budou poskytnuty podkladové materiály seznamující s uplatněním e-neschopenky a odkazy na webové stránky s odpověďmi na časté dotazy

Datum konání:   28. listopadu 2019

Místo konání:    Přednáškový sál v Hotelu U Divadla Znojmo,

                           nám. Republiky 16, Znojmo                

   (Hotel U Divadla se nachází 300 metrů od autobusového nádraží směrem do centra města, 5 minut chůze)

Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi ve 13.00 hodin.

  Informace o semináři:  Seminář zajišťuje Miroslav Lekeš s.r.o. Akreditovaná instituce MV ČR,  přidělené číslo: AK/I-43/2014, IČO  255 70 137,  nejsme plátci DPH. Kontakt: Mobil: 776 574 359. m.lekes@email.cz

 Účastnický poplatek  ve výši  1300,- Kč (v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu, káva, minerálka) , uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště  na číslo účtu:  55 73 06 02 57/ 0100  Variabilní symbol 7219, poplatek uhraďte do  27.11. 2019, nebo hotově v den konání u prezence.       

      ……………………………………………………………………………………………………

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem. 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.