Nový zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností

Nový zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností

Seminář je určenpro pracovníky na úseku životního prostředí, ekology, právnické i fyzické osoby podnikající, kteří nakládají s odpady a obaly, odpadové hospodáře i pro pracovníky orgánů veřejné správy, kteří pracují v oblasti odpadového hospodářství. Cílem semináře je seznámit Vás s principy fungování odpadového hospodářství, nakládání s odpady, se souasně platnou legislativou upravující tuto oblast. Účastníci semináře budou upozorněni také na problémy, které se v této oblasti vyskytují. Výklad bude doplněn příklady z praxe.

Přednášející: Mgr. Tomáš Ondrůšek –

soudní znalec v oblasti chemie a ochrany životního prostředí

Program:      zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích  s ukončenou životností, zákon č. 543/2020 Sb., tzv. změnový zákon

 • Aktuální legislativa v odpadovém hospodářství a v oblasti výrobků s ukončenou životnosti.
 • Návrhy prováděcích předpisů.
 • Metodické pokyny MŽP.
 • Povinnosti původců odpadů.
 • Zařazování odpadů. Předcházení vzniku odpadů.
 • Kdy je možno odpad považovat za vedlejší produkt a kdy odpad přestává být odpadem.
 • Povinnosti obcí a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem.
 • Plnění ohlašovací povinnosti, ISPOP, IRZ.
 • Posuzování nebezpečných vlastností odpadů.
 • Sankční a přestupkové řízení – ukládání pokut za neplnění povinností dle právních předpisů v odpadovém hospodářství. Nejčastější správní delikty, zkušenosti z praxe.
 • Odborná diskuse – kvalifikované zodpovězení dotazů účastníků semináře ke každému tématu

Datum konání prezenčního semináře: 26. ledna 2021                              

Místo konání:       Přednáškový sál v GRANDHOTELU  v Brně,

                               ( naproti Vlakového nádraží)  Benešova 18, Brno

                Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi  13.00 hodin. 

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO EPIDEMIOLOGICKÉHO VÝVOJE BUDOU PŘIHLÁŠKY  PŘEVEDENY NA ONLINE SEMINÁŘ.

Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš vzdělávací agentura s.r.o.Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/VE-33/2011, Akreditovaná instituce MV ČR,  přidělené číslo: AK/I-57/2011,  IČO: 292 88 533,  nejsme plátci DPH.  Kontakt: Mobil: 776 574 359. Účastnický poplatek  ve výši 1500,- Kč (v ceně je započítáno: káva, minerálka a drobné občerstvení ),  poplatek uhraďte u Komerční banky a.s.,Uh. Hradiště  na číslo účtu:  43 – 95 85 41 02 67/ 0100  Variabilní symbol 721,  poplatek uhraďte do 25.1. 2021

Online seminář:  5. února 2021, od  9.00 hodin do 13.00 hodin. Živé vysílání, dotazy formou chatu, přihlašovací údaje obdržíte na email, po zaslání přihlášky.  Fakturační údaje stejné jako na prezenčním semináři.

     …………………

Přihlášky na seminář posílejte: E-mail: m.lekes@email.cz, http://www.vzdelavanilekes.cz 

Tel.: 776 574 359

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem. 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.