Spisová služba v praxi obecních a městských úřadů

Spisová služba v praxi obecních a městských úřadů pro starosty, místostarosty, tajemníky a zaměstnance obecních úřadů

Lektor: Mgr. Galina Rucká, ředitelka Státního okresního archivu Hodonín, členka skupiny předarchivní péče při MZA v Brně, absolventka odborné historie na filozofické fakultě Ostravské univerzity.

Cílem semináře je srozumitelné seznámení s povinnostmi a představení aktuálních i připravovaných změn vedení spisové služby v souladu s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, v platném znění, v souvislosti s pracovní pozicí a povinnostmi z toho vyplývajícími.

Program semináře:

  • Legislativa: seznámení s aktuální legislativou i souvisejícími předpisy  – postupný přechod k elektronické podobě spisové služby u všech veřejnoprávních původců, povinné akreditace elektronických systémů spisových služeb.
  • Otázka formy dokumentů: analogová a digitální podoba dokumentu – rozlišení a specifické znaky obou podob – elektronický podpis, časové razítko, elektronická pečeť.
  • Konverze dokumentů.
  • Tvorba spisů: vyřizující dokument, soupis dokumentů vložených do spisu, spisová obálka, typový spis, typový spis eSSL.
  • Operace související s příjmem, evidencí, rozdělováním, oběhem, vyřizováním, vyhotovováním, podepisováním, odesíláním, ukládáním a vyřazováním dokumentů – aktuální i připravované změny.
  • Skartační řízení: podrobnosti přípravy a průběhu skartačního řízení, předávání archiválií do archivů – specifika skartačního řízení u dokumentů evidovaných v elektronickém systému spisové služby – elektronické skartační řízení.
  • Kontroly a sankce

Datum konání:      31. března 2023  a 4. dubna 2023

  Místo konání:     Přednáškový sál Hotel Panon Hodonín, Koupelní 4

                              Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi  13.00 hodin.    

Informace o semináři:  Seminář zajišťuje Petr Lekeš vzdělávací agentura s.r.o.  Akreditovaná instituce MV ČR, číslo: AK/I-57/2011  Kontakt: Mobil: 776 574 359,  IČO: 292 88 533,  nejsme plátci DPH. Účastnický poplatek  ve výši 1500,- Kč  (v ceně je započítáno: oběd, káva, minerálka, písemný materiál) uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu:   43 – 95 85 41 02 67/ 0100  Variabilní symbol 2223,  poplatek uhraďte do 30.3. 2023, nebo hotově v den konání u prezentace.

E-mail: info@vzdelavanilekes.cz  

Telefon: 776 574 359 Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o účasti obdrží  účastníci semináře v den jeho konání, s údaji uvedenými na této přihlášce. Proto uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.