Vodní zákon

Akreditovaný program: Aktualizační vzdělávání vedoucích úředníků a

úředníků veřejné správy v oblasti životního prostřední – voda

Vodní zákon – aktuelní znění

Seminář  je určen všem vodohospodářům a pracovníkům na úseku ekologie, podnikovým referentům životního prostředí a zaměstnancům městských a obecních úřadů, pověřených správou v oblasti vodního hospodářství.

Přednášející: RNDr. Jiří Grúz – akreditovaný lektor

Program:

1/ Aktuelní změny legislativy a další novinky

2/ Změny v provozních řádech, změny stavebního zákona a další:

   -Povolení odběrů, vypouštění, domovní ČOV- po novele st. zákona

   -Stanovisko JES, prioritní prostory- nové povinnosti

   -VaK- nové povinnosti k 1.1.2025, schvalování KŘ- změny

   -Měření množství a kvality vod, způsob hlášení

   -Provoz žump, septiky,  závlahy, vsakování, vypouštění odp. vod

   -Závadné látky, zkoušky vodotěsnosti, havarijní plány, záplavová území

3/ Dotazy, diskuze, závěr

Datum konání:      13. října 2023

Místo konání:       Přednáškový sál Hotel Panon Hodonín, Koupelní 4

Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,

 Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš – vzdělávací agentura. Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/VE-79/2010 a AK/PV-200/2010, 6. hodin

 Akreditovaná instituce MV ČR, přidělené číslo: AK/I-20/2010. IČO: 717 70 844,  nejsme plátci DPH.  Kontakt:  Mobil:  776 574 359. Účastnický poplatek ve výši  1600,- Kč  (v ceně je započítáno: oběd dle menu, káva, minerálka,),uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu:  35 – 58 21 81 02 57/ 0100 Variabilní symbol  4723,  poplatek uhraďte do 12.10. 2023, nebo hotově v den konání u prezentace.

info@vzdelavanilekes.cz http://www.vzdelavanilekes.cz 

Tel.: 776 574 359

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem. 

ÚŘEDNÍK ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÍHO CELKU, DLE ZÁKONA č.: 312/2012 ( ÚŘEDNÍK OBECNÍHO, MĚSTSKÉHO ÚŘADU, MĚSTSKÉ ČASTI….) VYPLNÍ KOLONKU DATUM A MÍSTO NAROZENÍ, A DO DOPLNUJÍCÍCH INFORMACÍ UVÉCT ÚŘEDNÍK nebo VEDOUCÍ ÚŘEDNÍK.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.