Vodovody a kanalizace. nová znění předpisů

VODOVODY A KANALIZACE

– nová znění předpisů

Seminář  je určen všem vodohospodářům a pracovníkům na úseku ekologie, podnikovým referentům životního prostředí a zaměstnancům městských a obecních úřadů, pověřených správou v oblasti vodního hospodářství.

Přednášející: RNDr. Jiří Grúz Ministerstvo životního prostředí ČR,

                                                       akreditovaný lektor MŽP ČR pro vodní hospodářství

 Program:

1/ Novinky legislativy: stavební zákon, novely vodního zákona, novela VaK a j.

2/ Aktuelní stav zákona a vyhlášky o vodovodech a kanalizacích

– povinnosti hlášení (VÚME, VÚPE, surová voda, kalkulace)

– povinnosti a změny  k 31/12 2022, k 1/11 2023 a další

– přípojky, odběratelé, provozně související VaK- dohody a smlouvy

– vodné, stočné, změny kalkulace, srážkové vody, výpočet

– plán financování obnovy- hlášení na MZe, změny aktualizace plánu

3/ Dotazy, diskuze, závěr

Datum konání:     23. září 2021    

 Místo konání:      Přednáškový sál v HOTELU PANON v Hodoníně,  Koupelní 4, Hodonín

              Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi  13.00 hodin. 

       Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš – vzdělávací agentura

Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/VE-79/2010.  Akreditovaná instituce MV ČR, přidělené číslo: AK/I-20/2010. IČO: 717 70 844,  nejsme plátci DPH.  Kontakt:  Mobil:  776 574 359.

Účastnický poplatek ve výši  1500,- Kč  (v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu, káva, minerálka ),

uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu:  35 – 58 21 81 02 57/ 0100 

Variabilní symbol 3221 ,  poplatek uhraďte do 22.9. 2021, nebo hotově v den konání u prezentace.

E-mail: info@vzdelavanilekes.cz, http://www.vzdelavanilekes.cz 

Tel.: 776 574 359

Seminář : Vodovody a kanalizace, pořádaný  v Hodoníně

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem.  

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.