Novela zákoníku práce

Transpoziční novela zákoníku práce v roce 2023

Lektor: Mgr. Zdeněk Schmied –

vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

Seminář je zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích a dalších zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva a plní úkoly v této oblasti.

Seminář je zaměřen na:

 1. Změny ZP v rámci tzv. „transpoziční novely“, která nabývá účinnosti v převážné části již 1. září 2023 a menší část k 1. lednu 2024.
 2. Transpozice směrnic Evropského parlamentu a Rady (EU)
 3. Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům
 4. Zásadní změny v dohodách o provedení práce a o pracovní činnosti
 5. Zvláštní pracovní podmínky stanovených skupin zaměstnanců
 6. Výkon práce „na dálku“ a náhrada výdajů s ní spojených
 7. Změny v doručování písemností a elektronická komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
 8. Doprovodné legislativně technické a věcné změny  
 1. K aplikaci vybraných ustanovení platní právní úpravy ZP a judikatuře NS, ÚS s dopadem na pracovněprávní vztahy
 1. Pozbytí zdravotní způsobilosti – převedení nebo rozvázání prac. poměru
 2. Pracovní doba a doba odpočinku
 3. Překážky v práci a náhrada mzdy/platu
 4. Dovolená – snadné metody aplikace výpočtu a čerpání v praxi

Seminář je především konzultační povahy a umožňuje tak účastníkům řešit na místě konkrétní situace v jejich personální činnosti.

Datum konání:       12. září 2023

Místo konání:     EA Business hotel Jihlava, Havlíčkova 5625/28 Jihlava

   Hotel se nachází asi 10 minut pěší chůze z autobusového nádraží směrem do centra města, vstup do přednáškového sálu přes recepci hotelu. Parkování před hotelem zdarma – pokud jsou místa.  Vlevo vedle vchodu do hotelu podzemní

garáže, parkování 20 kč/hod. Prezence od 8:30 hodin  Zahájení semináře:  v 9:00 hod., ukončení asi ve 13.00

Informace o semináři:  Seminář zajišťuje Petr Lekeš vzdělávací agentura s.r.o. Akreditovaná instituce MV ČR, číslo: AK/I-57/2011  Kontakt: Mobil: 776 574 359,  IČO: 292 88 533,  nejsme plátci DPH.  Účastnický poplatek  ve výši 1800,- Kč  (v ceně je započítáno: oběd, káva, minerálka, písemný materiál) uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu:   43 – 95 85 41 02 67/ 0100

Variabilní symbol 3723,  poplatek uhraďte do 11.9. 2023, nebo hotově v den konání u prezentace. E-mail: info@vzdelavanilekes.cz, http://www.vzdelavanilekes.cz  Tel.: 776 574 359

Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu obdržíte v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.