VODNÍ ZÁKON – STAV PO NOVELE

VODNÍ ZÁKON – STAV PO NOVELE

Seminář  je určen všem vodohospodářům a pracovníkům na úseku ekologie, podnikovým referentům životního prostředí a zaměstnancům městských a obecních úřadů, pověřených správou v oblasti vodního hospodářství.

Přednášející: RNDr. Jiří Grúz – Ministerstvo životního prostředí ČR,

                                                       akreditovaný lektor MŽP ČR pro vodní hospodářství

 Program:

1/ Aktuelní změny legislativy a další novinky

2/ Změny v hlášení ISPOP, provozní řády, změny dle stavebního zákona a další:

   -Povolení odběrů, vypouštění, ohlášení staveb, dešťové oddělovače (12/2022)

   -Měření množství a kvality vod a změny v hlášení

   -Provoz žump, septiky,  závlahy, vsakování, vypouštění odp. vod

   -Domovní ČOV (CE), změny v povolování, způsob revize/kontroly

   -Závadné látky, zkoušky vodotěsnosti, havarijní plány, záplavová území

   -Platby a pokuty  ve vodním hospodářství -změny

3/ Dotazy, diskuze, závěr

Datum konání:     27. září 2022

Místo konání:       Přednáškový sál  Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě,

                               Křížová 112/4, Jihlava    

ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ: EA BUSINESS HOTEL JIHLAVA,
Havlíčkova 5625/28, 586 01 Jihlava

(hotel se nachází asi 10 minut pěší chůze z autobusového nádraží směrem do centra města )

Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi ve 13.00 hodin.

Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš – vzdělávací agentura

Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/VE-79/2010.  Akreditovaná instituce MV ČR, přidělené číslo: AK/I-20/2010. IČO: 717 70 844,  nejsme plátci DPH.  Kontakt:  Mobil:  776 574 359.

Účastnický poplatek ve výši  1600,- Kč  (v ceně je započítáno: Oběd dle hotelového menu, káva, minerálka),uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu:  35 – 58 21 81 02 57/ 0100 

Variabilní symbol 3722,  poplatek uhraďte do 26.9. 2022, nebo hotově v den konání u prezentace.

E-mail: info@vzdelavanilekes.cz

Tel.: 776 574 359

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem. 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.