Vodní zákon

Akreditovaný program: Aktualizační vzdělávání vedoucích úředníků a

úředníků veřejné správy v oblasti životního prostřední – voda

Vodní zákon – aktuelní znění

Seminář  je určen všem vodohospodářům a pracovníkům na úseku ekologie, podnikovým referentům životního prostředí a zaměstnancům městských a obecních úřadů, pověřených správou v oblasti vodního hospodářství.

Přednášející: RNDr. Jiří Grúz – akreditovaný lektor

Program:

1/ Aktuelní změny legislativy a další novinky

2/ Změny v provozních řádech, změny stavebního zákona a další:

   -Povolení odběrů, vypouštění, domovní ČOV- po novele st. zákona

   -Stanovisko JES, prioritní prostory- nové povinnosti

   -VaK- nové povinnosti k 1.1.2025, schvalování KŘ- změny

   -Měření množství a kvality vod, způsob hlášení

   -Provoz žump, septiky,  závlahy, vsakování, vypouštění odp. vod

   -Závadné látky, zkoušky vodotěsnosti, havarijní plány, záplavová území

3/ Dotazy, diskuze, závěr

Datum konání:   15. září 2023

Místo konání:     Přednáškový sál – G   Domu kultury v Šumperku, Sady 1. máje Šumperk

            Dům kultury se nachází asi 200 m od autobusového, vlakového nádraží. Projít hlavním nadstřešeným průchodem Domu kultury směrem do parku a přednáškový G sál se nachází na levé straně.  

Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,

 Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš – vzdělávací agentura. Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/VE-79/2010 a AK/PV-200/2010, 6. hodin Akreditovaná instituce MV ČR, přidělené číslo: AK/I-20/2010. IČO: 717 70 844,  nejsme plátci DPH.  Kontakt:  Mobil:  776 574 359. Účastnický poplatek ve výši  1500,- Kč  (v ceně je započítáno: káva, minerálka, a drobné občerstvení),uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu:  35 – 58 21 81 02 57/ 0100 Variabilní symbol  3823,  poplatek uhraďte do 14.9. 2023, nebo hotově v den konání u prezentace.

Tel.: 776 574 359 info@vzdelavanilekes.cz

. Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem. 

ÚŘEDNÍK ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÍHO CELKU, DLE ZÁKONA č.: 312/2012 ( ÚŘEDNÍK OBECNÍHO, MĚSTSKÉHO ÚŘADU, MĚSTSKÉ ČASTI….) VYPLNÍ KOLONKU DATUM A MÍSTO NAROZENÍ, A DO DOPLNUJÍCÍCH INFORMACÍ UVÉCT ÚŘEDNÍK nebo VEDOUCÍ ÚŘEDNÍK.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.