Zákon o ochraně ovzduší. Zákon o odpadech a obalech – SEMINÁŘ SE NEKONÁ!!!

ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ –  nové předpisy, poplatky, hlášení

ZÁKON  O  ODPADECH  A OBALECH – nové předpisy

Seminář je určen  pro všechny pracovníky v oblasti životního prostředí, právnické i fyzické osoby podnikající v těchto oblastech, pro pracovníky orgánů státní správy a samosprávy, ekology. …

Zákon o ochraně ovzduší přednáší: RNDr. Jiří Grúz Ministerstvo životního prostředí,

Program:                                                            akreditovaný lektor Ministerstva životního prostředí ČR

1/ Novinky legislativy, stavební zákon, novely ovzduší, LCP a další

2/ Otevřená ohniště, řešení – zákon o obcích, zákon o kontrole, Policie ČR, veřejná vyhláška

3/ Současný stav zákona č. 201/2012 Sb. a prováděcí vyhlášky:

– pravidla pro sčítání zdrojů, virtuální komín, předpisy EU

– hlášení SPE a poplatků, růst poplatků a možnost jejich snižování

– kontrola kotlů v RD a bytových domech- odběr popela, doklad o kontrole,  referenční  

  finanční limit, hlášení ISPOP

4/ Dotazy, diskuze, závěr

Zákon o odpadech a obalech přednáší: Bc.Ing. František Ondráš – , Ministerstvo životního

 Program:                                                              akreditovaný lektor Ministerstva životního prostředí ČR         

  • Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
  • Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
  • Zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
  • Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
  • Prováděcí předpisy ke shora uvedeným zákonům
  • Metodické pokyny 
  • Odborná diskuse – kvalifikované zodpovězení dotazů účastníků semináře ke každému tématu 

Odborná diskuse – kvalifikované zodpovězení dotazů účastníků semináře ke každému tématu 
Datum konání:     12. října 2021   

Místo konání:       Přednáškový sál – G   Domu kultury v Šumperku, Sady 1. máje Šumperk

    Projít hlavním nadstřešeným průchodem Domu kultury směrem do parku a přednáškový G sál se nachází na levé straně.

                     Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi  13.00 hodin.     

 Informace o semináři:

Seminář zajišťuje Petr Lekeš – vzdělávací agentura. Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem:AK/VE-78/2010.  Akreditovaná instituce MV ČR,  přidělené číslo: AK/I-20/2010. IČO  717 70 844,  nejsme plátci DPH. Kontakt: Mobil: 776  574 359.  Účastnický poplatek  ve výši: 1400,- Kč (v ceně je započítáno:  káva, minerálka a drobné občerstvení), uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště  na číslo účtu:  35 – 58 21 81 02 57/ 0100    Variabilní symbol  2821, poplatek uhraďte do  11.10.2021, nebo hotově v den konání u prezentace.

E-mail: info@vzdelavanilekes.cz, http://www.vzdelavanilekes.cz  STato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem.  

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.