Zákoník práce, konzultační seminář, přehled změn

ZÁKONÍK PRÁCE

Konzultační seminář k aktuální pracovněprávní problematice 2022

              –  komplexní přehled posledních změn v zákoníku práce

Lektor: Mgr. Zdeněk Schmied –

vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

Seminář je zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích a dalších zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva a plní úkoly v této oblasti.

Seminář je primárně zaměřen na:

  • Aktuální změny v zákoníku práce
  • Shrnutí a upozornění na časté chyby při aplikaci pracovněprávních předpisů
  • Praktické poznatky z uplatňování posledních změn pracovněprávní úpravy
  • Zajímavé aktuální judikáty Ústavního a Nejvyššího soudu ČR
  • Upozornění na případné další změny podle stavu legislativního procesu ke dni konání semináře. 

Významná část obsahu semináře bude věnována individuálním dotazům z praxe.

Datum konání:    26. dubna 2022

Místo konání:       Přednáškový sál – G   Domu kultury v Šumperku, Sady 1. máje Šumperk

   Dům kultury se nachází 10 minut pěší chůze od autobusového, vlakového nádraží. Projít nadstřešeným průchodem Domu kultury směrem do parku a přednáškový G sál se nachází na levé straně.  

Prezence od 8:30 hodin  Zahájení semináře:  v 9:00 hodin,  ukončení asi ve 13.00 hodin.

Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš – vzdělávací agentura. Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/VE-328/2019  Akreditovaná instituce MV ČR, přidělené číslo: AK/I-20/2010. IČO: 717 70 844,  nejsme plátci DPH.  Kontakt:  Mobil:  776 574 359.

 Účastnický poplatek  ve výši  1400,- Kč (v ceně je započítáno: drobné občerstvení-chlebíčky, káva, minerálka) , uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu:  35 – 58 21 81 02 57/ 0100  Variabilní symbol 2222,  poplatek uhraďte do 25.4. 2022, nebo hotově v den konání u prezentace.

Přihlášky na seminář posílejte: E-mail: info@vzdelavanilekes.cz, http://www.vzdelavanilekes.cz 

Tel.: 776 574 359

 Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu obdržíte v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.