Novela zákoníku práce

          NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE  2023/2024

Seminář je určen všem pracovníkům na úseku personálního oddělení, podnikovým právníkům, mzdovým účetním, vedoucím zaměstnancům podniků, firem, škol, příspěvkovým a rozpočtovým organizací…

Lektor:  JUDr. Dagmar  Berková – Vedoucí právního odboru Oblastního    

                                         inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj

 Program semináře:

1.      Informační povinnost zaměstnavatele

 • Lhůta, povinně sdělované informace, elektronická podoba, pro DPP a DPČ

2.      změny v oblasti dohod konaných mimo pracovní poměr

 •   Nároky – dovolená, ošetřovné příplatky, překážky v práci
 •   Žádost o zaměstnání s jistějšími a předvídatelnějšími podmínkami
 •  Písemné odůvodnění výpovědi

3.    Písemná žádost o rodičovskou dovolenou – obsah, opakovanost, závaznost

4.    Digitalizace pracovněprávních dokumentů

 •     Elektronické uzavírání pracovněprávní dokumentace
 •     Elektronické doručování pracovněprávní dokumentace
 •     Nová fikce doručení

5.    Práce na dálku

 •   Benefit i nařízená
 •   Podmínky
 •   Písemná dohoda
 •   Možnost výpovědi dohody
 •   Žádost pečujících osob

6.    Zkrácený úvazek

 •   Žádost pečujících osob

7.    Novela zákona o inspekci práce – nové přestupky 

8.    Další změny

9.    Diskuze, dotazy

10. Dotazy, aktuality

Datum konání:     24. LISTOPADU 2023

Místo konání:       Přednáškový sál  V INTERHOTELU ZLÍN,  (dříve hotel Moskva)

                                    nám. Práce  2512  ZLÍN   

Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin, ukončení asi v 13:00

 Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš – vzdělávací agentura.

 Akreditovaná instituce MV ČR, přidělené číslo: AK/I-20/2010. IČO: 717 70 844,  nejsme plátci DPH.  Kontakt:  Mobil:  776 574 359. Účastnický poplatek ve výši  1700,- Kč  (v ceně je započítáno: oběd, káva, minerálka, písemný materiál),uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu:  35 – 58 21 81 02 57/ 0100

Variabilní symbol  4823,  poplatek uhraďte do 23.11. 2023, nebo hotově v den konání u prezentace. E-mail: info@vzdelavanilekes.cz    http://www.vzdelavanilekes.cz 

Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o účasti obdrží  účastníci semináře v den jeho konání, s údaji uvedenými na této přihlášce. Proto uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.