Spisová služba a archivnictví ve smršti legislativních změn-

Spisová služba a archivnictví 

ve smršti legislativních změn

Seminář je určen pro pracovníky veřejné  a soukromé sféry, kteří v rámci své pracovní náplně se věnují výkonu spisové služby. Obsahově je seminář zaměřen na objasnění problematiky výkonu předarchivní péče, výkonu spisové služby v listinné a elektronické podobě a péče o archiválie dle požadavků kladených aktuální archivní legislativou. Seminář je programově uspořádán na komentovaný výklad platné legislativy v oblasti výkonu spisové a archivní služby – zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů  a  vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Přednášející:  PhDr. Renata Pisková , ředitelka Státního okresního archivu Jihlava

Program semináře: 

 1. Zákon č. 261/2021 Sb., kterým se  mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci včetně archivního zákona a vyhláška 504/2021 Sb., kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě 
 2. Přehled změn ve vedení spisové služby v souvislosti s novelizací příslušné legislativy 
 3. Spisové řády – tvorba jejich obsahu
 4. Proces výkonu spisové služby od  příjmu (vzniku) dokumentu až po jeho vyřazení ze spisovny původce 
 5. Elektronické systémy spisové služby a jejich atestace
 6. Práce se spisy
 7. Autentizační prvky – podepisování
 8. Transakční protokol
 9. Konverze a převod dokumentů, datové formáty
 10. Ukládání elektronických a listinných dokumentů ve spisovnách
 11. Vyřazování dokumentů z organizací – skartační řízení 
 12. Výběr archiválií mimo skartační řízení
 13. Národní archivní portál 2.0 a jeho využití v procesu vyřazování dokumentů z elektronických systémů spis.sl.
 14. Kontroly, přestupky a pokuty
 15. Otázky a odpovědi
 16. Shrnutí, praktické ukázky

Datum konání:     5. dubna 2022

Nový datum konání: 7. dubna 2022

Místo konání:       Přednáškový sál v Hotelu U Divadla Znojmo, nám. Republiky 16, Znojmo                    

    (Hotel U Divadla se nachází 300 metrů od autobusového nádraží směrem do centra města, 5 minut chůze)

                     Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi  13.00 hodin.     

  Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš – vzdělávací agentura

Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/PV-299/2015. Kontakt: Mobil: 776 574 359,  Akreditovaná instituce MV ČR, přidělené číslo: AK/I-20/2010. IČO: 717 70 844,  nejsme plátci DPH.  Kontakt:  Mobil:  776 574 359. Účastnický poplatek ve výši  1400,- Kč  (v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu, káva, minerálka, písemný materiál),uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu:  35 – 58 21 81 02 57/ 0100  Variabilní symbol 2022,  poplatek uhraďte do 6.4. 2022, nebo hotově v den konání u prezentace.

: E-mail: info@vzdelavanilekes.cz, http://www.vzdelavanilekes.cz 

. Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem. 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.