Zákoník práce v roce 2022

ZÁKONÍK PRÁCE V ROCE 2022

Seminář je určen všem pracovníkům na úseku personálního oddělení, podnikovým právníkům, mzdovým účetním, vedoucím zaměstnancům podniků, firem, škol, příspěvkovým a rozpočtovým organizací…

Lektor:  JUDr. Dagmar  Berková – Vedoucí právního odboru Oblastního    

                                         inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj

Program semináře:

  1. Vznik změny a zánik pracovního poměru ve světle judikatury
  2. Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti
  3. Zaměstnávání občanů Ukrajiny, exkurz – druhy víz
  4. Mzda a odměna za práci
  5. Exkurz – změna parametrů srážek ze mzdy
  6. Průměrný výdělek
  7. Nejnovější judikatura v oblasti upravované pracovněprávními předpisy – zajímavé rozsudky Nejvyššího soudu např. uzavírání smluv mailem škoda způsobená třetí osoběokamžité zrušení PP z důvodu útoku na majetek zam-teleliberace zam-tele za úrazochranná doba – lázeňské léčeníodpovědnost vedoucího za neplatnou výpověď a další
  8. Nový přestupek v souvislosti se zastřeným zprostředkováním zaměstnání, první poznatky
  9. Nelegální zaměstnávání – upozornění na úskalí
  10. Novinky z jiných předpisů s návazností na pracovní právo ,…. dotazy…

Datum konání:     14. června 2022   

Místo konání:       Přednáškový sál v Hotelu U Divadla Znojmo, nám. Republiky 16, Znojmo                    

    (Hotel U Divadla se nachází 300 metrů od autobusového nádraží směrem do centra města, 5 minut chůze)

                     Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi  13.00 hodin.     

  Informace o semináři:  Seminář zajišťuje Petr Lekeš  

Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/VE-328/2019  Akreditovaná instituce MV ČR, přidělené číslo: AK/I-20/2010. IČO: 717 70 844,  nejsme plátci DPH.  Kontakt:  Mobil:  776 574 359. info@vzdelavanilekes.cz Účastnický poplatek ve výši  1400,- Kč  (v ceně je započítáno: Oběd dle hotelového menu, káva, minerálka),uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu: 35- 58 21 81 02 57/ 0100  Variabilní symbol 3122,  poplatek uhraďte do 13.6. 2022, nebo hotově v den konání u prezentace.

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem.  

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.