Zákoník práce v roce 2019

Seminář je určen všem pracovníkům na úseku personálního oddělení, podnikovým právníkům, mzdovým účetním, vedoucím zaměstnancům podniků, firem, škol, příspěvkovým a rozpočtovým organizací…

Lektor: JUDr. Dagmar Berková – Vedoucí právního odboru Oblastního

inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj

  • Vznik, změna a zánik pracovního poměru
  • Pracovní doba
  • Mzdy, platy odměny
  • Nová judikatura, zkušenosti, chyby a obvyklé neznalosti např. vrácení odstupného, zákaz výpovědi, práce dětí, stávka mimo kolektivní vyjednávání, odvolatelnost zaměstnanců, přetahování zaměstnanců, chráněný trh práce, mzdy, zvyšování, snižování, odebírání příplatků, ochrana citlivých údajů zaměstnavatele a další
  • Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem v důsledku odnětí a nevyplacení pohyblivé složky mzdy zaměstnavatelem
  • Minimální mzda a nekolidující zaměstnání
  • Upozornění na změny srážek ze mzdy 2019
  • Dotazy, diskuse Datum konání: 26. dubna 2019

Místo konání: Přednáškový sál v HOTELU PANON v Hodoníně

Koupelní 4, Hodonín

Prezentace od 8.30 hodinZahájení semináře: v 9.00 hodin,ukončení asi ve 13.00 hodin.

Informace o semináři: Seminář zajišťuje Miroslav Lekeš s.r.o. Akreditovaná instituce MV ČR, přidělené číslo: AK/I-43/2014, IČO 255 70 137, nejsme plátci DPH. Kontakt: Mobil: 776 574 359. Účastnický poplatek ve výši 1400,- Kč (v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu , káva, minerálka) , uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu: 55 73 06 02 57/ 0100 Variabilní symbol 3819, poplatek uhraďte do 25. 4. 2019, nebo hotově v den konání u prezence.

Tato akreditovaná vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.