Spisová služba a archivnictví

Seminář je určen veřejnoprávním i soukromoprávním původcům jako jsou územní samosprávné celky a jimi založené a zřízené organizační složky nebo právnické osoby, organizační složky státu, příspěvkové organizace,státní podniky, školy, zdravotnická zařízení, obchodní společnosti a družstva s výjimkou bytových družstev zapsané v obchodním rejstříku, náboženské a odborové organizace, komerční spisovny

Lektor:   PhDr. Simona Binarová odborný poradce pro oblast spisové služby, skartačního řízení a péče o archiválie

Předmět semináře: Cílem je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dopadem novel toho předpisu na původce dokumentů.

 Poslední probíraná novela archivního zákona vešla v platnost dne 24.4.2019 v souvislosti s  přijetím zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Vyhláška č. 85/2019 Sb. – platná od 1.7.2019 – technická novela vyhlášky č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby – novinky. Další probíranou problematikou je nařízení GDPR, předpis EU e-IDAS a jejich dopady na spisové služby veřejnoprávních původců.

 Seminář je dělen do pěti bloků:

1) Úvod do problematiky: Seznámení se základní legislativou i souvisejícími předpisy, dělení původců dokumentů dle zákona, otázka předarchivního dohledu a  kontrol. 2) Spisová služba: Operace související s příjmem, evidencí, zpracováním, vyřizováním, podepisováním, ukládáním a skartací dokumentů –  spisová služba v analogové i elektronické podobě – viz poslední novela, která mění vyhlášku č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby.Návaznost operací spisové služby na systém datových schránek. Informace o systému administrativy u původců bez povinné spisové služby. GDPR, ochrana osobních údajů, informace o možnostech elektr.podání a další operace s elektr. Fakturou. 3) Skartační řízení: Podrobnosti přípravy a průběhu skartačního řízení a jejich odlišnosti u veřejnoprávních a soukromoprávních původců, předávání archiválií do veřejných archivů.Specifika skartačního řízení dokumentů v elektronické podobě, příprava jeho realizace.4) Evidence archiválií, povinnosti a práva vlastníků archiválií.5) Předmět kontrol, možnosti zřízení vlastních archivů, podoba a vybavení spisoven, přestupky a sankce, povinnosti pro komerční spisovny. Dotazy, diskuse

V průběhu všech bloků jsou posluchači upozorňováni na aktuální změny v dané oblasti v souvislosti s  přijetím předpisů EU e-IDAS a GDPR  a navazující české legislativy a novely zákona o archivnictví a spisové služby!

Datum konání:      3. prosince 2019   

Místo konání:        Přednáškový sál v HOTELU CLARION CONGRESS OLOMOUC              

 Jeremenkova 36,  OLOMOUC. Clarion Congress hotel Olomouc  ( dříve hotel SIGMA) se nachází  naproti Hlavního vlakového nádraží Olomouc,- do budovy projít vchodem na levé stravě, přednáškový sál se nachází v 1. patře)

        Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi  13.00 hodin.   

Informace o semináři:  Seminář zajišťuje Petr Lekeš vzdělávací agentura s.r.o. 

Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/PV-299/2015. Akreditovaná instituce MV ČR, číslo: AK/I-57/2011  Kontakt: Mobil: 776 574 359,  IČO: 292 88 533,  nejsme plátci DPH. Účastnický poplatek  ve výši 1500,- Kč(v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu, káva, minerálka , písemný materiál ),uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu:   43 – 95 85 41 02 67/ 0100

Variabilní symbol 7519 Poplatek uhraďte do 2.12. 2019  nebo hotově v den konání u prezence.

       ……………………………………………………………………………………………………

Přihlášky na seminář posílejte: E-mail: m.lekes@email.cz,    http://www.vzdelavanilekes.cz 

. Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o účasti obdrží  účastníci semináře v den jeho konání, s údaji uvedenými na této přihlášce. Proto uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.