Závadné látky, odpadní vody

ZÁVADNÉ LÁTKY, ODPADNÍ VODY –  

NOVÁ ZNĚNÍ PŘEDPISŮ

Seminář  je určen všem vodohospodářům a pracovníkům na úseku ekologie, podnikovým referentům životního prostředí a zaměstnancům městských a obecních úřadů, pověřených správou v oblasti vodního hospodářství.

Přednášející: RNDr. Jiří Grúz – Ministerstvo životního prostředí ČR,

                                                       akreditovaný lektor MŽP ČR pro vodní hospodářství

 Program:

1/ Novinky legislativy: změny ISPOP, nová hlášení, stavební zákon

2/ Závadné látky- novinky legislativy: aktuelní stav vyhlášky a j.

-Povinnosti, prioritní látky, odborně způsobilé osoby

-Havarijní plány, kontrolní systém, zkoušky těsnosti

3/ Odpadní vody- novinky legislativy, nové výklady

-Povinnosti, změny v povoleních, poplatky, certifikované ČOV

-Aktuelní stav nař.vl.č. 401/2015 Sb. a 57/2016 Sb.

4/ Dotazy, diskuze, závěr

Datum konání:     1. března 2022

Místo konání:     Přednáškový sál Hotel Panon Hodonín, Koupelní 4

Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi ve 13.00 hodin.

Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš – vzdělávací agentura

Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/VE-79/2010.  Akreditovaná instituce MV ČR, přidělené číslo: AK/I-20/2010. IČO: 717 70 844,  nejsme plátci DPH.  Kontakt:  Mobil:  776 574 359.

Účastnický poplatek ve výši  1500,- Kč  (v ceně je započítáno: Oběd dle hotelového menu, káva, minerálka),uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu:  35 – 58 21 81 02 57/ 0100 

Variabilní symbol 1522,  poplatek uhraďte do 28.2. 2022, nebo hotově v den konání u prezentace.

E-mail: info@vzdelavanilekes.czhttp://www.vzdelavanilekes.cz 

, Tel.: 776 574 359

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem. 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.