Nové právní předpisy odpadového hospodářství – PREZENČNÍ SEMINÁŘ V OLOMOUCI SE NEBUDE KONAT, BUDE ONLINE 26.1. 2021

Nové právní předpisy odpadového hospodářství

 účinné od 1.1. 2021

Seminář je určen pro pracovníky působících v oblasti životního prostředí, ekology, odpadové hospodáře i pro pracovníky orgánů veřejné správy, kteří pracují v oblasti odpadového hospodářství.

 Cílem semináře je seznámit Vás s novou legislativou odpadového hospodářství  účinnou od 1. 1. 2021 ,

přechodnými ustanoveními souvisejícími s přechodem na nové legislativní předpisy, principy fungování odpadového hospodářství, nakládání s odpady, obaly a odpady z obalů. Účastníci semináře budou upozorněni také na problémy, které se v této oblasti vyskytují. Výklad bude doplněn příklady z praxe.

Zákon o odpadech a obalech přednáší: Bc.Ing. František Ondráš –

ředitel odboru Ministerstva  životního prostředí ČR, akreditovaný lektor

Program semináře:

  • Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
  • Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
  • Zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
  • Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
  • Prováděcí předpisy ke shora uvedeným zákonům
  • Metodické pokyny 
  • Odborná diskuse – kvalifikované zodpovězení dotazů účastníků semináře ke každému tématu 

Datum konání prezenčního semináře: 14. ledna 2021

Místo konání:       Přednáškový sál v HOTELU CLARION CONGRESS OLOMOUC

Jeremenkova 36, OLOMOUC. Clarion Congress hotel Olomouc  ( dříve hotel SIGMA) se nachází  naproti Hlavního vlakového nádraží Olomouc- do budovy projít vchodem na levé stravě, přednáškový sál  je v 1. patře)

Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi  13.00 hodin.  

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO EPIDEMIOLOGICKÉHO VÝVOJE BUDOU PŘIHLÁŠKY  PŘEVEDENY NA ONLINE SEMINÁŘ.

Informace o semináři:  Seminář zajišťuje Petr Lekeš – vzdělávací agentura. Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/VE-78/2010.  Akreditovaná instituce MV ČR,  přidělené číslo: AK/I-20/2010. IČO  717 70 844,  nejsme plátci DPH. Kontakt: Mobil: 776  574 359. Účastnický poplatek  ve výši 1500,- Kč (v ceně je započítáno: oběd – dle hotelového menu, káva, minerálka), uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště  na číslo účtu: 35 – 58 21 81 02 57/ 0100Variabilní symbol  121, poplatek uhraďte do  13.1. 2021

Online seminář:  26.1. 2021, od  9.00 hodin do 13.00 hodin.

 Živé vysílání, dotazy formou chatu, přihlašovací údaje obdržíte na email, po zaslání přihlášky.  Fakturační údaje stejné jako na prezenčním semináři.

     …………………

Tel.: 776 574 359

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem.  

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.